Lajmërime


Që nga fillimi i përhapjes globale të koronavirusit (COVID-19), Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi (FAO) ka punuar me Organizatën Botërore të Shëndetit  dhe Organizatën Botërore për Shëndetin e Kafshëve, për të mbështetur shtetet anëtare në identifikimin e nikoqirëve të mundshëm të virusit te kafshët dhe parandalimin e transmetimit të tij tek njerëzit.


Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillimin Rural sot pagoi mbi 98 milion denarë subvencione në llogaritë e 5,698 blegtorëve për qumështin e prodhuar dhe të dorëzuar të lopës, deles dhe dhisë.


Në përputhje me rekomandimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ka vendosur të zvogëlojë takimet direkte me palët, me qëllim parandalimin dhe eliminimin e mundësisë së përhapjes së virusit KOVID 19.


Agjencia për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në llogaritë e 3,820 personave  ka paguar 164.965,600.00 denarë për bletarët


Agjencioni për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të gjithë të rinjve deri në moshën 40 vjeç, të cilët dëshirojnë të aplikojnë për ndihmë financiare përmes masës 113 " Mbështetje për nxitjen e  prodhimit bujqësor ", u kujton se këtë mund ta bëjnë deri nesër, më 10 mars, deri në fund të ditës së punës ose me dërgimin e dokumenteve me postë të rekomanduar.