Lajmërime


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave informon të gjithë fermerët që kanë nevojë të kryejnë aktivitete bujqësore gjatë festave të Pashkëve, që lëvizja do të realizohet në të njëjtën mënyrë sipas rregullave të përcaktuara më parë:

- Fermerët që kanë detyrime pune në tokat e tyre bujqësore dhe ferma, të cilat janë të vendosura në zonën e fshatit ku ata jetojnë, mund të lëvizin gjatë ndalimit të lëvizjes, me qëllim të kryerjes së aktiviteteve të punës pa nxjerë leje për lëvizje.


Sot, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski zhvilloi një konferencë për shtyp ku bëri të ditur se Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të sigurojë të gjitha kushtet e nevojshme për prodhimin e qëndrueshëm bujqësor, vendosje dhe do të përgjigjet në kërkesat e fermerëve.


Në seancën e sotme, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi një Dekret me të cilën u  zgjat afati i pagesës së qirasë për shfytëzimin e tokës bujqësore shtetërore deri më 31 tetor të vitit 2020. Që nga kjo datë, nuk mund të prishen kontratat për qiranë vjetore të papaguar të fermerëve që nuk kanë mundur të  shlyejnë këtë detyrim.

Kjo është një nga masat me të cilën MBPEU do të ndihmojë fermerët që shfrytëzojnë tokë bujqësore në pronësi të shtetit për të kapërcyer vështirësitë ekonomike të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit.


Duke pasur parasysh gjendjen e jashtëzakonshme në vend, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave i propozoi Qeverisë të miratojë një dekret me fuqi ligjore, në mënyrë që të mundësojë funksionimin normal të shtetit dhe mbrojtjen e shëndetit publik, parandalimin e përhapjes së Coronavirusit (COVID 19) dhe prodhimin në sasi të mjaftueshme të ushqimit nga prodhimi parësor bujqësor.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave informon të gjithë fermerët që nuk janë të evidentuar në Regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore, të cilët kanë nevojë për kryerjen e aktiviteteve bujqësore gjatë fundjavës (11-12.04.2020), duhet të thërrasin në telefon deri tek Shtabet Komunale të Krizave në vendin ku jetojnë për ti informuar dhe njoftuar për nevojën që kanë për të kryer veprimtari të përditshme bujqësore.