Lajmërime


Verërat e Maqedonisë së Veriut mund të promovohet në Kroaci me emrat e tyre gjeografikë.


Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në sesionin e saj të djeshëm e përcaktoi tekstin e ri të Projektligjit për ndryshimin e Ligjit për Tokën Bujqësore. Ndryshimet e reja ligjore mundësojnë shpërndarjen e duhur dhe transparente të tokës bujqësore shtetërore për dhënien me qira dhe vënien në funksion të të gjithë tokës bujqësore në vend.


Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve për subvencione për Programin për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë për vitin 2019 zgjatet deri më 30 qershor. Kjo zgjatje e afatit është me kërkesë të fermerëve për t'i lejuar të gjithë fermerët të ushtrojnë të drejtën për të paraqitur kërkesa për mbështetje financiare për masat e Programit të Pagesave të Drejtpërdrejta të këtij viti.


Që nga 27 maji 2019, e hënë, Shërbimit federal për veterinar dhe fitosanitar për mbikqyrje e Federatës Ruse heqë plotësisht ndalimin e importit të frutave bërthamore. Në mënyrë të veçantë, të hënën Republika e Maqedonisë së Veriut në Federatën Ruse do të jetë në gjendje të eksportojë qershi, vishnje, kumbulla, kajsi, pjeshkë dhe nektarina.


Prodhuesit e duhanit së shpejti marrin rrethana lehtësuese në blerjen dhe prodhimin e duhanit. Presidenti i shtetit, Stevo Pendarovski, dje nënshkroi ligjin e ri për duhanin, produktet e duhanit dhe produkte të ngjashme.