Lajmërime


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, shpalli thirrjen e dytë publike për propozime për interes të blerjes së tokës bujqësore në pronësi të shtetit nën serrë dhe objekteve ndihmëse për serrë apo oborr ekonomik në funksion të serrës.


Në sesionin e 104-të të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, u miratua Ligji i ri për Fitofarmaci, i propozuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. 


Në mënyrë që prodhuesit e mollëve të kenë prodhim me kosto efektive, qeveria solli subvencione të reja ndërhyrëse për prodhuesit e mollëve. Në veçanti, prodhuesit e mollëve që e dorëzojnë prodhimin e tyre te blerësit e regjistruar që janë eksportues, marrin subvencione prej 3 denarë për kilogram mollash të dorëzuara.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të Republikës së Maqedonisë dhe Grupi i Përhershëm Punues për Zhvillim Rural Rajonal (GSP) në Evropën Juglindore, këtë vit organizuan takimin e dymbëdhjetë vjetorit të ministrave të bujqësisë nga Evropa Juglindore, që do të mbahet më 15 Nëntor, të enjten në Strugë, Republika e Maqedonisë.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, në periudhën e kaluar ka ndërmarr një sërë masash për zhvillimin e rritjes së frutave, veqanërisht prodhimin e mollëve.