Lajm


 Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski mori pjesë sot në Forumin e 19-të për Politikë Bujqësore, të organizuar këtë vit nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të Republikës së Maqedonisë së Veriut, së bashku me Grupin e Përhershëm për Zhvillimin Rajonal të Republikës së Maqedonisë. . Qëllimi i këtij Forumi është të nënvizojë rëndësinë e zhvillimit rural për rajonin e Ballkanit Perëndimor, arritjet në shfrytëzimin e programit IPARD, harmonizimin e rregullores të verës në Ballkanin Perëndimor dhe të sigurojë udhëzime për përmirësimin e politikave dhe arritjes së konkurrencës.


Të gjithë që ka ferma peshku dhe nga 1 korriku deri më 30 shtator, kanë shumim me peshqi të vegjel, gjegjësisht material për shumim të peshkut nga prodhimi i vetë apo nga prodhues i pranuar i huaj, do të munden të aplikojë nga sot për një rimbursim prej 40% të vlerës së blerjes apo të vlerës së peshukt të shumuar. Fondet për këtë masë janë siguruar përmes Programit për peshkim dhe akuakultur. Afati i fundit për paraqitjen e kërkesave për rimbursim të mjeteve është 25 tetori 2019. Këtë e njoftoi sot Drejtori i Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural Nikolqe Babovski.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, mori pjesë sot në "Ditën Botërore të Vranecit", një ngjarje ndërkombëtare e mbajtur për herë të parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.


Agjensia për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka shpallur Thirrjen Publike për Masën 7 "Diversifikimi i fermave dhe Zhvillimi i Biznesit të Vogël" në kuadër të Programit IPARD 2.


Agjensioni për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural sot pagoi llogaritë e 638 personave, përafërsisht 82,724,000 denarë për kultivuesit organik.