Lajmërime


Sipas të dhënave paraprake nga njësit rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, korrja e drithërave ka arritur pikun. Elbi në vitin 2019 është mbjellur në rreth 60.000 hektarë. 


Komisioni Evropian, në emër të Republikës së Maqedonisë së Veriut, shpall lajmërimin për zgjedhjen e një realizuesi për punët ndërtimore për ndërtimin e tre sistemeve të ujitjes në Çaushicë, Slavishko Pole dhe Kolibarë. 


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, njofton se me largimin nga posti i ministrit në Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Lupço Nikolovski nuk do të përdorë mundësinë ligjore për përdorimin e apanazhit.


Të ardhurat nga qiraja nga tokën bujqësore shtetërore u rritën me pothuajse 50% në vitin 2018 krahasuar me 2016.


Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e fundit vendosi të miratojë marrëveshjen për shitjen e tokës bujqësore në pronësi të shtetit në të cilat ka të ndërtuara serra dhe objektet ndihmëse për serë ose objekteve në oborr ekonomik.