Lajmërime


Në vetem tre javë gjegjësisht më 25 janar, skadon afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit për shpalljen publike, për dorëzimin e ofertave për interes, për blerjen e tokës bujqësore në pronësi të shtetit nën serrë, dhe objekteve ndihmëse në funksion të serrës.


Për disa ditë skadon afati për dorëzimin e dokumentacionit të thirrjes publike për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të 3 hektarë për shpalljen publike për dhënien me qira të tokës shtetërore mbi 3 hektarë.


Qeveria në  seancen e sotme siguroi 385 milion denar ose më shumë se 6.2 milion për pagesën e subvencioneve për disa masa të Programit për përkrahje financiare të bujqësisë për vitin 2017.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ka lëshuar një thirrje publike për propozime për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit deri në 3 hektarë. 


MBPEU informojnë publikun se ndryshimi në çmimin e bukës i referohet një lloj të bukës dhe korrigjime kanë bërë 3 kompani në Shkup prodhues të bukës, dhe një në Tetovë, si vendim të vetëm të firmave. Deri në këtë moment kompanitë e mëdha nuk e kanë rritur çmimin e bukës.