Lajm


Në Seansën e njëqind e gjashtëdhjetë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mbajtur më 22 tetor 2019, u mor vendim për aprovimin e publikimit të njoftimit të dytë për investime për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe mbi 3  hektarë. Me këtë njoftim në dispozicion për dhënie me qira janë 1.453 hektarë në Sveti Nikollë, Veles, Strumicë, Kumanovë, Negotinë, Manastir, Koçan, Kisela Vodë, Probistip, Berovë, Shtip, Tetovë, Kavadarc, Gjevgjeli dhe Kriva Pallankë.


Agjencia për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka paguar subvencione për  qumësht dhe oriz të dorëzuar në vlerë prej 195 milion denarë.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, pati sot një takim pune me Ambasadorin e Spanjës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Emilio Lorenzo Serra.


Sot në Moskë, Rusi, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski zhvilloi një takim pune me Zëvendës Ministrin e Bujqësisë të Federatës Ruse Levin.


Sot, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, në Moskë, Rusi zhvilloi një takim pune me kryetarin e seksionit rus të Komisionit Ndërqeveritar për Tregti - Ekonomi dhe - Bashkëpunim Shkencor-Teknik Aleksej Gruzdev.