Lajmërime


Puna e Këshillit të bujqësisë dhe zhvillimit rural të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, mundëson krijimin e një politikë të integruar për bujqësi dhe zhvillim rural, si dhe debat të gjerë mbi çështjet dhe problemet në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural.


Ne takim është paraparë të diskutohet për situaten aktuale me blerjen e masave të mollës komerciale dhe industrial, masat të cilat i ndërmorri qeveria për këtë sektor, si dhe propozimet nga pemëtarët.


Nesër, më 29 janar, mbaron afati për dorëzimin e kërkesave për masën "Investimet në mjete materiale në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut".