Lajmërime


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave me kërkesë të NP "Pyjet Kombëtare" ka vendosur një ndalesë të pjesshëm për lëvizje në pyje që menaxhohen nga kjo ndërmarrje. Ndalimi i lëvizjes në pyje fillon nga sot 08.08.2019 dhe do të zgjas deri në heqjen e kësaj ndalese. Ky vendim u mor me qëllimin të parandalimit dhe mbrojtjen e pyjeve nga zjarret.


Agjencia për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka paguar 7.3 milion denarë për peshk të prodhuar dhe të tregtuar 14 subjekteve. Me fondet nga kjo masë dhe përmes Programit për Peshkim dhe Akuakulturë e inkurajojmë zhvillimin e peshkimit dhe prodhimit të peshkut në Republikën e Maqedonisë së Veriut.


Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë kreu kontrolle te kompanitë që blejnë dhe përpunojnë grurin nga korrja 2019. Inspektorët nga ISHB kryen kontrolle në gjashtë kompani të blerëse në Veles, Sveti Nikollë, Koçanë, Krivogastani dhe Manastir.


Nga sot fillon promovimi dhe kampanja publike për Rrjetin e të Dhënave të Kontabilitetit për Ekonomit Bujqësore (FADN) në kuadër të projektit "Finalizimi i Rrjetit të të Dhënave të Kontabilitetit për Ekonomit Bujqësore " (FADN). 


Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane, Bujar Osmani, së bashku me drejtorin e Agjencisë për Përkrahje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Nikollçe Babovski  dhe Sekretarin shtetëror në Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Nefrus Çeliku, sot ishin për vizitë te kompanina "Beso Intercom ", në Zhelin të Tetovës.