Lajmërime


Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka miratuar një vendim që nga sot tregjet e bagëtive në të gjithë territorin e vendit do të hapen për punë. Tregjet u mbyllën në 20 Mars të këtij viti, si pjesë e masave preventive të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për të parandaluar përhapjen e sëmundjes KOVID 19 te njerëzit. Në tregjet e blegtorisë, sipas vendimit që ka hyrë në fuqi sot, është e ndaluar tregtimi i derrave, ndërsa funksionimi i tregjeve të bagëtive duhet të rregullohet në përputhje me masat e Qeverisë dhe rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë. Lëvizja e dërgesave të kafshëve mund të kryhet vetëm nëse kafshët janë identifikuar si duhet dhe shoqërohen nga një certifikatë e vlefshme për gjendjen shëndetësore, nëse kafshët transportohen direkt në thertore, në qendrat e grumbullimit ose në fermat që plotësojnë kushtet e sigurisë së bios.


Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural informon të gjithë shfrytëzuesit për masën "Nafta e gjelbërt" se afati për kartelat e vitit të kaluar për mbushjen me  karburant "euro dizel" për makineri bujqësore skadon në 30 prill të vitit 2020.


Zëvendës kryeministrja për çështje ekonomike Mila Carovska, së bashku me Ministrin e Arsimit dhe Shkencës Arbër Ademi, Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski, Zëvendës Ministrin dhe Zëvendës Ministren plotësuese për Punë dhe Politikë Sociale Gjonul Bajraktar dhe Sanela Shkrijel, përmes aplikimit elektronik, në një konferencë të përbashkët për shtyp, realizuar përmes aplikacionit elektronik "Zoom", prezantuan masat e miratuara dhe aktivitetet e realizuara për mbrojtjen e qytetarëve dhe kompanive, sidomos ata që janë më të rrezikuara nga pasojat e koronavirusit KOVID-19.


Që nga fillimi i vitit, janë paguar 85 milion euro për subvencione, me të cilat janë  shlyer të gjitha masat themelore, tha Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, në emisionin e sotëm në "Top Temë" në Telma TV.


Në seancën e sotme, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi një masë ndërhyrëse që synon të stabilizojë tregun e lakrës nga prodhimi i brendshëm. Shfrytëzuesit e kësaj nënmase janë ekonomitë bujqësore që kanë mbjellë zona me lakër, dhe prodhimin e realizuar e kanë shitur tek blerësi i regjistruar në Regjistrin e blerësve të produkteve bujqësore.