Lajm


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski dhe Drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikollçe Babovski, vizituan sot fshatin e Germianit.


Sot u nënshkruan kontratat e para për blerjen e bagëtive për mbarështim. Vlera maksimale e kostove të pranueshme për një klient është deri në 6.5 milion denarë.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski dhe Drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural Nikolla Babovski ishin për vizitë në  Veles, ku filloi sot shpërndarja e 1,672 kartelave të personalizuara për "naftë të gjelbër" me një vlerë totale prej 6.659. 533 den.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski vizitoi sot rajonin e Tikveshit. Ai vizitoi sistemin e ujitjes në këtë pjesë të vendit. Së bashku me Drejtorin e Hidrocentralit Tikvesh, diskutuan me fermerët për tejkalimin e problemeve ekzistuese me ujitje, dhe sigurimin e sasisë së nevojitur të ujit.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, prezantoi sot një pjesë nga përparsitë që ju takojnë fermerëve me ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për Tokën Bujqësore që Parlamenti kaloi javën e kaluar.