Lajm


Sot, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski mori pjesë në takimin e 13-të vjetor të ministrave të bujqësisë të Evropës Juglindore që u mbajt në Prishtinë, Kosovë.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski dhe Drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural Nikollce Babovski sot shpërndanë marëveshjet në shtatë Grupe Lokale të Veprimit (GLV) nga gjithsej nëntë, të cilat morën mbështetje financiare përmes Programit për zhvillimi rural, të dizajnuara për projekte për zhvillimin e mjediseve rurale.


Sot, në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, nga ana e Sekretarit Shtetëror Z. Nefrus Çeliku u  shpërndanë çertifikata për trajnimin e kryer të policëve pyjor.


Do të ketë një reagim të fortë dhe të ashpër nga institucionet kompetente nëse nuk respektohen dispozitat ligjore dhe masat aktive për parandalimin dhe mbrojtjen nga ndotja e ajrit, ky është përfundimi i takimit të sotëm punues dhe koordinues të përfaqësuesve të të gjithë inspektoriateve dhe përfaqësuesve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor, Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, si dhe përfaqësuesve të  Shërbimeve të Inspektimit të Pushtetit Lokal për marrjen dhe koordinimin e aktiviteteve për të luftuar dhe parandaluar ndotjen e ajrit.


Sot, në kuadër të projektit "Hyrja  dhe Zbatimi i masave për Rregullimin e përbashkët të tregut", u mbajt një punëtori ku morën pjesë përfaqësues të Delegacionit të BE-së në Shkup, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski si dhe shumë fermerë, blerës, përpunues dhe distributerë.