Lajmërime


1 korrik 2020, Budapest, Hungari - Megjithëse vëmendja e mediave është kthyer në pandeminë njerëzore, ethet afrikane të derrave janë ende një problem i madh. Kjo sëmundje sjell shpenzime të mëdha ekonomike, ndërprerje të rëndësishme tregtare dhe ndikon seriozisht në jetën rurale.


Në seancën e djeshme, Qeveria miratoi informacionin dhe dha pëlqimin për ndryshimet në Rregullore mbi shumën e kompensimit për punimet e kryera të Inspektoratit Shtetëror për Bujqësi (DIZ). Këto ndryshime lehtësojnë kushtet për regjistrim në regjistrin e prodhuesve të verërave të personave fizikë dhe kantinave të vogla. Konkretisht, zvogëlohet shuma për tarifën nga 10,000 denarë deri në 1.500 denarë për kantinat me një kapacitet përpunimi dhe ruajtje të verës deri në 30,000 litra në vit dhe 5,000 denarë për kantinat me një kapacitet përpunimi dhe ruajtje të verës mbi 30,000 litra.


Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, shpalli sot Thirrjen Publike për dorëzimin e aplikacioneve për pagesa të fondeve nga Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2020.

 


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave informon se Rajoni i Pellagonisë dhe i Prespës dje u prekën nga një masë e paqëndrueshme ajrore  që vinte nga jugu.  Për të parandaluar shfaqjen e breshrit, Drejtoria për punë Hidrometeorologjike përmes qendrave të radarëve Gjurishte, Topolcani dhe Aeroclub Shkup në periudhën nga ora 10:15 deri në 16:33 ka kryer mbjellje ajrore të reve të breshrit me 135 shkopinj, me anë të së cilës parandaloi me sukses shfaqjen e breshrit në këto rajone.


Agjencioni për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural informon të gjithë fermerët që kartelat për naftë të gjelbërt nga viti i kaluar  që I kanë dëmtuar ose humbur, t'i paraqesin pranë njësive rajonale të MBPEU, nga ku i kanë terhequr vitin e kaluar, më së voni deri më 12 qershor me qëllim që tju përpunohen kartela të reja.