Lajm


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski sot mori pjesë në prezantimin e projektit të ri të Organizatës së Bujqësisë dhe Ushqimit (FAO), "Zhvillimi Rural  i Integruar dhe Përmirësimi i kushteve të jetesës në zonat rurale". Projekti është me vlerë prej 275,000 mij dollarë dhe do të fillojë të realizohet gjatë kësaj jave.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski sot vizitoi disa ferma në rajonin e Manastirit. Ministri, së bashku me Zëvendës shefin e Misionit Amerikan CR Litljon, Drejtorin e Zyrës së USAID-it Erik Janovski, Kryetarin e Komunës Mogila Jasmina Gulevska, dhe Menaxherin e Përgjithshëm të BiMilk, Gjorgji Petrushev mbajtën takim pune tema e të cilit ishte planet për zhvillimin e bujqësisë dhe prodhimtarisë së qumështit në komunë.


Sot në Sofje të Republikës së Bullgarisë, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski së bashku me Drejtorin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë morën pjesë në takimin e 14-të të Grupit të Përhershëm të Ekspertëve për Ethet e Dërrave Afrikane.


Ministri Dimkovski theksoi se Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave po monitoron vazhdimisht mbledhjen dhe blerja e rrushit do të marrë masat e duhura në mënyrë që vreshtarët të kenë një prodhimtari fitimprurëse.


Agjencia për Mbështetje Financiare e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural sot pagoi rreth 66.2 milion denarë (mbi 1 milion euro) 6,240 vreshtarëve për subvencionin shtesë prej 1 denarë për kilogram rrush të dorëzuar në kantinat e regjistruara.