Lajmërime


Sot, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Traian Dimkovski, vizitoi Qendrën e Shpërndarjes “Agroalamentate” në Romë, Itali.

            Vizita në “Agroalamentate” ka për qëllim të mësojë dhe të marrë praktikat e mira dhe menaxhimin e cilësisë që e bëjnë këtë platformë agrofood një nga më të rëndësishmet dhe më të suksesshmet në Evropë.


Sot, në hapësiarat e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU) në Shkup, projekti MAINLAND i financuar nga Bashkimi Evropian, i implementuar nga FAO së bashku me MBPEU, organizon një ngjarje informative për partnerët kryesorë të projektit, si dhe trajnime për kompanitë e anketimit me rastin e fillimit të fazës së planifikimit të ndarjes së tokës bujqësore në katër zona konsolidimi në vend - Sokolarci dhe Spançevë në Komunën e Çeshinovë-Obleshevë, Logovardi dhe Optiçari në Komunën e Manastirit.


 

Ju informojmë se është zgjatur afati për paraqitjen e Kërkese për pagesa direkte shtesë për qengjin e dorëzuar në thertore të regjistruara 2019.


11.11.2019

Paraqitja e kandidatëve të interesuar për dhenien e provimit me qëllim të marrjes së licencës për vlerësimin e duhanit , mbaron me 20 nëntor 2019.

 


Me kërkesë të palëve të interesuara, Agjensia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural zgjati afatin e aplikimit për masën 7 "Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i biznesit të vogël" të financuar nga programi IPARD 2. Të gjithë aplikantët e interesuar do të jenë në gjendje të paraqesin aplikime deri më 3 dhjetor 2019.