Lajmërime


Të ardhurat nga qiraja nga tokën bujqësore shtetërore u rritën me pothuajse 50% në vitin 2018 krahasuar me 2016.


Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e fundit vendosi të miratojë marrëveshjen për shitjen e tokës bujqësore në pronësi të shtetit në të cilat ka të ndërtuara serra dhe objektet ndihmëse për serë ose objekteve në oborr ekonomik.


Verërat e Maqedonisë së Veriut mund të promovohet në Kroaci me emrat e tyre gjeografikë.


Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në sesionin e saj të djeshëm e përcaktoi tekstin e ri të Projektligjit për ndryshimin e Ligjit për Tokën Bujqësore. Ndryshimet e reja ligjore mundësojnë shpërndarjen e duhur dhe transparente të tokës bujqësore shtetërore për dhënien me qira dhe vënien në funksion të të gjithë tokës bujqësore në vend.


Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve për subvencione për Programin për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë për vitin 2019 zgjatet deri më 30 qershor. Kjo zgjatje e afatit është me kërkesë të fermerëve për t'i lejuar të gjithë fermerët të ushtrojnë të drejtën për të paraqitur kërkesa për mbështetje financiare për masat e Programit të Pagesave të Drejtpërdrejta të këtij viti.