Lajmërime


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujiërave dhe Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, u kujtojnë të gjithë fermerëve se kanë mbetur edhe dhjetë ditë kohë për të dorëzuar kërkesat për ndihmë të premive për sigurim. Kjo do të thotë se, të gjithë fermerët që tashmë kanë siguruar të mbjellat ose bagëtitë, do të kenë mundësi të dorëzojnë kërkesë deri më 31 gusht 2020 për të marrë mbështetje financiare për polisat e sigurimeve. Kërkesat  dorëzohen çdo ditë pune në Njësitë Rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave


Dorëzimi i kërkesave për subvencione për Programin për pagesa direkte të vitit 2020 përfundoi me sukses. Deri të Premten (31 korrik 2020), deri kur ishte dita e fundit për të aplikuar, 65.554 fermerë dorëzuan kërkesa për ndihmë financiare në bujqësi. Njësitë rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, këtë vit realizuan me sukses procesin e paraqitjes së aplikimeve. Në periudhën që vijon vjen në rradhë përpunimi i kërkesave për subvencione dhe pagesa e subvencioneve sipas afateve të parashikuara në Programin për pagesa direkte për vitin 2020.


Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural u kujton të gjithë atyre që janë të interesuar të aplikojnë për masën 1 " Investime në mjete materiale të ekonomive bujqësore " se po afrohet fundi i afatit për paraqitjen e aplikimeve.


Edhe 10 ditë deri më 31 korrik të vitit 2020. zgjat afati i fundit për paraqitjen e aplikimeve për subvencione për Programin për Bujqësi te vitit 2020


Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, informon të gjithë përdoruesit e mbështetjes financiare në bujqësi se ka filluar aplikimi për përfitim të subvencioneve për bujqësi.