Lajm


Nesër në zyrat e të Ardhurave Publike do të fillojë të paguhet rimbursimi i taksës së të ardhurave personale për fermerët. Në konferencën e sotme të përbashkët për shtyp, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Traian Dimkovski dhe Drejtoresha e DAP, Sanja Lukarevska, deklaruan se në bazë të kësaj, deri në fund të vitit do të paguhen  80 milion denarë për rreth 17,000 fermerë.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski vizitoi kompaninë "NIKSI" nga Kumanova, që është një tjetër histori suksesi e kompanive vendase që përfitojnë nga programi IPARD.


Punonjësit e administratës publike dhe nëpunësit në Qytetin e Shkupit implementuan sot aksionin "Administrata pastron me organizatën qytetare 'Mos u bëj mbeturinë".


Sot në Strugë zyrtarisht u hap fabrika "Podgorka", për prodhimin, përpunimin, prerjen dhe paketimin e mishit sipas standardeve më moderne.

 Fabrika mori ndihmën më të lartë financiare nga Masa 3 - Investimi në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore në kuadër të programit IPARD 2, përkatësisht 2.2 milion EUR.


Sot, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, ishte pjesë e një punëtorie këshilluese për formulimin e një strategjie për zvogëlimin e mbetjeve dhe mbeturinave ushqimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.  Punëtoria është pjesë e projektit rajonal të FAO-s për bashkëpunim teknik me titull "Strategjitë për zvogëlimin e mbetjeve dhe mbeturinave ushqimore" i zbatuar në partneritet me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë  dhe Organizatën e shoqërisë civile: Ajde Maqedoni.