Lajmërime


 

Ju informojmë se është zgjatur afati për paraqitjen e Kërkese për pagesa direkte shtesë për qengjin e dorëzuar në thertore të regjistruara 2019.


11.11.2019

Paraqitja e kandidatëve të interesuar për dhenien e provimit me qëllim të marrjes së licencës për vlerësimin e duhanit , mbaron me 20 nëntor 2019.

 


Me kërkesë të palëve të interesuara, Agjensia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural zgjati afatin e aplikimit për masën 7 "Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i biznesit të vogël" të financuar nga programi IPARD 2. Të gjithë aplikantët e interesuar do të jenë në gjendje të paraqesin aplikime deri më 3 dhjetor 2019.


Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural sot pagoi rreth 17.4 milion denarë në llogaritë e prodhuesve të grurit të prodhimit vendas.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, së bashku me Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë, janë aktivisht të përfshirë në parandalimin e djegies masive të fushave në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.