Lajmërime


Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e saj të 25-të, më 21 Mars 2020, përveç konkluzioneve të miratuara, me qëllim të ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve shtesë për të parandaluar përhapjen e COVID-19, gjithashtu miratoi një konkluzion që përcakton se të gjitha konkluzionet e sjellura në Qeveri me të cilat jepen masa, rekomandime dhe udhëzime për të gjithë organet e administratës shtetërore, ndërmarrjet publike të themeluara nga shteti, ndërmarrjet aksionare në pronësi të shtetit, agjencitë, fondet, entet, drejtoritë dhe të gjitha institucionet e tjera shtetërore janë të vlefshme deri në përfundimin  e peridhës së gjendjes së jashtëzakonshme. në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski mbajti një konferencë për shtyp në lidhje  me përhapjen e koronavirusit në vendin tonë dhe rekomandimet për fermerët në gjendje të jashtëzakonshme.


Që nga fillimi i përhapjes globale të koronavirusit (COVID-19), Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi (FAO) ka punuar me Organizatën Botërore të Shëndetit  dhe Organizatën Botërore për Shëndetin e Kafshëve, për të mbështetur shtetet anëtare në identifikimin e nikoqirëve të mundshëm të virusit te kafshët dhe parandalimin e transmetimit të tij tek njerëzit.


Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillimin Rural sot pagoi mbi 98 milion denarë subvencione në llogaritë e 5,698 blegtorëve për qumështin e prodhuar dhe të dorëzuar të lopës, deles dhe dhisë.


Në përputhje me rekomandimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ka vendosur të zvogëlojë takimet direkte me palët, me qëllim parandalimin dhe eliminimin e mundësisë së përhapjes së virusit KOVID 19.Hën
Mar
Mër
Enj
Pre
Sht
Die

Zgjidh datën