Lajmërime


Deri më tani, Drejtoria e të Ardhurave Publike ka realizuar kthimin e taksës personale të të ardhurave për 16.100 fermerë në shumën totale prej 76,745.269 denarë, për të ardhurat e krijuara nga shitja e produkteve të veta bujqësore gjatë vitit 2018.


Provimi i gjuetisë do të mbahet me 28.12.2019, në ambientet e Hotel Biser në fshatin Kalishtë - Komuna e Strugës, duke filluar nga ora 09:00, gjithashtu

 

Provimi i gjuetisë i cili është më 29.12.2019 (e Dielë), do të jetë në ambientet e Hotel Biserit në fshatin Kalishtë - Komuna e Strugës, duke filluar nga ora 09:00.

 

 

Dokumente për shkarkim

 

 


                Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, brenda një dite, pa selektim të llogarive të 7,877 fermerëve të kualifikuar për ndihmë financiare, pagoi 222 milion denarë për subvencione të fazës së tretë për qumështin e prodhuar dhe të dorëzuar, d.m.th., qumështit të dorëzuar në kapacitetet e përpunimit nga maji deri në shtator 2018.


Sot, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Traian Dimkovski, vizitoi Qendrën e Shpërndarjes “Agroalamentate” në Romë, Itali.

            Vizita në “Agroalamentate” ka për qëllim të mësojë dhe të marrë praktikat e mira dhe menaxhimin e cilësisë që e bëjnë këtë platformë agrofood një nga më të rëndësishmet dhe më të suksesshmet në Evropë.


Sot, në hapësiarat e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU) në Shkup, projekti MAINLAND i financuar nga Bashkimi Evropian, i implementuar nga FAO së bashku me MBPEU, organizon një ngjarje informative për partnerët kryesorë të projektit, si dhe trajnime për kompanitë e anketimit me rastin e fillimit të fazës së planifikimit të ndarjes së tokës bujqësore në katër zona konsolidimi në vend - Sokolarci dhe Spançevë në Komunën e Çeshinovë-Obleshevë, Logovardi dhe Optiçari në Komunën e Manastirit.