Lajmërime


Në kremtimin e "Ditës Botërore të Vranecit" ku u promovua një broshurë për promovimin e industrisë së verës në Maqedoninë  e Veriut, ministri i Bujqësisë Arijanit Hoxha përgëzoi të gjithë prodhuesit e verës, si dhe të gjithë kultivuesit e rrushit të llojit Vranec.


Sot, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Arjanit Hoxha, së bashku me Kryetarin e Komunës së Kavadarit Mitko Jancev patën një takim pune në Kavadarci me përfaqësues të shoqatave të kultivuesve dhe verarive.


Afati i pagesës së qirasë vjetore për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për vitin 2019 është zgjatur deri  më 18.12.2020. Ky afat rrjedh nga Dekreti i miratuar me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për tokën bujqësore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 


Ljupço Angelovski është një fermer i ri i familjes në fshatin Egri, Komuna e Manastirit. Ai vjen nga një familje me një traditë në prodhimin bujqësor. Pasi mori rolin e udhëheqësit të ekonomisë bujqësore familjare, ai kuptoi rëndësinë e modernizimit të prodhimit dhe futjen e praktikave bujqësore të qëndrueshme dhe prodhuese që do të krijonin mundësi më të mira të ardhurash për familjen e tij. Sidoqoftë, si për shumicën e ekonomive bujqësore të vogla dhe fermave familjare në Maqedoninë e Veriu, zhvillimi dhe produktiviteti i ekonomisë së tij është nën potencial për shkak të copëzimit të tepërt të tokës bujqësore.


Deri në fund të kësaj jave, pra deri të Premten (31.07.2020), zgjat afati për paraqitjen e aplikimeve për subvencione për Programin e Pagesave Direkte 2020. Gjatë kësaj periudhe, kërkesat për pagesa direkte bëhen për prodhimiet bimore dhe atë për të lashtat bujqësore dhe kopshtare, vreshtat dhe pemishtet. Gjithashtu, deri në fund të muajit,  kërkesë për ndihmë financiare mund të paraqesin të gjithë ata që meren me prodhim blegtoral, d.m.th, mbarështimin e bagëtive, deleve, dhive, bletëve, derrave dhe gjithashtu mund të aplikojnë për ndihmë financiare për kafshët e therura në thertore.