Lajm


Sot filloi nënshkrimi i marrëveshjeve për masën "Ndihmë për fermerët e rinj për fillimin e një biznesi". Ndihma financiare për këtë masë është deri në 10,000 euro në formën e një granti. Gjithsej janë nënshkruar 102 marrëveshje.


Sot, në fshatin Logovardi, Komuna e Manastirit, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, së bashku me Drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural Nikolçe Babovski dhe Drejtorin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Zoran Atanasovski vizituan 159 mëshqerra që mbahen në karantinë, të blera nën masën 1.2.1 të Programit të Zhvillimit Rural.


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski zhvilloi një takim pune me kryetarin e Komunës së Prespës, Zhivko Gosharevski.


Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, në lidhje me ndërtimin e fermës blektorale "Tokë e artë", tha se është një kontribut në zhvillimin ekonomik lokal të komunës së Prilepit dhe rrethinës së saj duke rritur numrin e të punësuarve, duke promovuar ekonominë lokale në familje dhe pjesën e tregut në afërsinë me standardet më të larta botërore për prodhimin e sigurt të ushqimit, duke përmbushur kërkesat e klientëve.


Agjencia për Mbështetje Financiare e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural sot pagoi gjithsej 137.3 milion denarë në llogaritë e 1,566 subjekteve për masën "Pagesa direkte për mollë të prodhuara dhe dorëzuara tek blerësi i regjistruar