Lajm


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, prezantoi sot një pjesë nga përparsitë që ju takojnë fermerëve me ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për Tokën Bujqësore që Parlamenti kaloi javën e kaluar.


Sot në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave nga ana e Sekretarit Shtetëror Nefrus Çeliku u bë hapja e  punëtorisë  së dytë të Projektit Rajonal "Metodologjia e përmirësuar për mbledhjen e të dhënave për menaxhimin e qëndrueshëm të peshkimit në Ballkanin Perëndimor".


Kryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut  Zoran Zaev, i shoqëruar nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski, Sekretari shtetëror i MBPEU Nefrus Çeliku dhe Drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural Nikollçe Babovski sot në fshatin Kravari, Manastir, kanë ndarë kartelat e para të pagesave për karburantin Eurodizel për makineri bujqësore, për të cilat shteti subvencionon 30 përqind të kostos së karburantit për të inkurajuar dhe ndihmuar prodhuesit e  bujqësisë të zgjerojnë prodhimin e tyre.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, njoftoi sot përmes një konference për shtyp se është dhënë një vendim për të parandaluar Murtajën afrikane që prej fillimit të sezonit të gjuetisë  për gjuetinë e mbrojtur.


Sot, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski së bashku me drejtoreshën e Drejtorisë së të ardhurave publike, Sanja Llukarevska, me karvanin TVSH-ja ime  promovuan këtë masë në Gjevgjeli. Me masën "TVSH-ja ime", e cila paraqitet për herë të parë nga kjo qeveri, qytetarët kanë mundësinë që për secilën faturë fiskale deri në 30.000 denarë të marrin  një kthim prej 15% të TVSH-së së paguar.