Lajmërime


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave informon se gjithsej katër thirrje publike janë duke u zhvilluar për marrjen me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit. Dita e fundit për paraqitjen e aplikacioneve për pjesëmarrje në thirrjen publike është 22.01.2020.

 


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe të gjitha institucionet në kuadër të Ministrisë dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë duke punuar në mënyrë transparente dhe në shërbim të plotë të qytetarëve, tha Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski në konferencën e sotme për shtyp në lidhje me regjistrimi audio të postuar në portalin “Ekonomski lider”.


Blerja e duhanit zhvillohet pa pengesa në të gjitha pikat blerëse në vend. Sipas të dhënave të Inspektoratit shtetëror për bujqësi deri më tani janë blerë mbi 19 milionë kilogramë duhan me çmim mesatar prej 222,5 denarë për kilogram, që deri më tani është çmimi më i lartë mesatar. Vlera e duhanit të blerë është mbi 4,2 miliardë denarë dhe 94,4 për qind nga duhani i deritanishëm i blerë është paguar nga ana e kompanive blerëse.


Vazhdon fushata për informim dhe edukim të instrumentit të asistencës së para-aderimit të Bashkimit Evropian për zhvillimin rural - IPARD 2014 - 2020, nga Sektori për menaxhimin me fondet e IPARD-it pranë Ministrisë së  Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. Në kuadër të fushatës edukative, ditët e informimit do të mbahen në disa qytete, ku qytetarët e interesuar dhe personat juridikë do të jenë në gjendje të informohen për procedurat dhe kushtet e aplikimit në mënyrë që të marrin fonde nga ky program.


Për të gjitha kompanitë e interesuara në zonat rurale, për krijimin e kushteve të reja të punësimit, arritjen e standardeve të BE-së, zbatimin e teknologjive dhe proceseve të reja, më 28 dhjetor 2019 u hap një thirrje publike 02/2019 për masën 3 “Investime në mjete bazë për përpunimin dhe marketingun e prodhimeve bujqësore dhe të peshkut”, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Organi Menaxhues i Fondeve IPARD mban ditë informimi mbi zbatimin dhe përdorimin e instrumentit të BE-së për ndihmën e para-anëtarësimit për zhvillimit rural - IPARD 2014-2020 me vëmendje të veçantë ndaj masës 3. Orari dhe programit i ditëve të informimit  kanë për qëllim të informojë të gjithë aplikantët potencial për fondet e përdorimit nga Programi IPARD 2014-2020