Lajmërime


 

 "Për të gjithë personat e interesuar në zonat rurale, për krijimin e ekonomisë së qëndrueshme bujqësore dhe rritjen e të ardhurave kemi thirrjen publike për Masën 1 “Investim në mjetet themelore të ekonomive bujqësore”, organi menaxhues i IPARD fondeve pranë Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, mban ditë informuese mbi zbatimin dhe përdorimin e instrumentit të para-anëtarësimit të BE-së për zhvillimin rural - IPARD 2014-2020 me vëmendje të veçantë për Masën 1. Orari dhe programi i ditëve të informimit është në shtojcë, dhe ka për qëllim të informojë të gjithë aplikantët e mundshëm për shfrytëzimin e mjeteve nga IPARD PROGRAMI 2014-2020. 


Agjencioni për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka paguar gjithsej 9,896,812.00 denarë në llogaritë e 325 personave për rrush të dorëzuar dhe të papaguar. Bëhet fjalë për masën 8a "Ndihmë shtesë për rrushin e verës të dorëzuar dhe të papaguar


Agjencioni për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural sot shpalli thirrjen publike për masën 113 "Mbështetje për stimulimin e prodhimit bujqësor". Nga sot deri më 10 mars të këtij viti, të gjithë fermerët e rinj deri në 40 vjeç do të jenë në gjendje të bëjnë kërkesë për ndihmë financiare për të rritur prodhimin bujqësor. Këtë vit mbështetja financiare është rritur nga 10,000 në 20,000 euro. Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski së bashku me Drejtorin e Agjencionit për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikollçe Babovski, sot në fshatin Lesani, komuna Debarca, vizituan një nga përfituesit e kësaj mase nga thirrja e mëparshme publike ku u bënë thirrje të gjithë fermerëve të rinj deri në 40 vjet që të kërkojnë ndihmë financiare përmes kësaj mase.


Sot, Agjencia për Mbështetje Financiare e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural pagoi mbi 391 milion denarë subvencione për 9,545 fermerë për mirëmbajtjen e pemishteve.

Përfituesit e këtyre subvencioneve janë prodhuesit e mollëve, pjeshkëve, kumbullave, dardheve, kajsive, vishnjeve, qershive, luleshtrydheve, mjedrave, manaferave, boronicave, ftuajve, mushmollave, ullinjve, mollëve japoneze, aronia, rrush pa fara, bajameve dhe lejthive.


Agjencioni për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural sot pagoi 582.841.911,00 milion denarë në llogaritë e 15,784 vreshtarëve.