Lajmërime


19 shkurt 2020, Shkup - Bletët janë lojtarët kryesorë në zinxhirin ushqimor dhe luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e sigurisë së ushqimit, përmirësimin e ushqimit dhe luftimin e urisë. Ditën Botërore të Ushqimit e frymëzoi Sara Cvetkova, një nxënëse 11-vjeçare nga Shkupi, për ta kthyer imagjinatën dhe talentin e saj artistik në një vizatim që bën thirrje për "mbrojtjen e bletëve për të arritur një botë pa uri #ZeroHunger".


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave kujton se thirrja publike për aplikime për mbështetje financiare përmes Programit për subvencione kapitale, skadon për shtatë ditë, duke përfunduar me datë 25 të këtij muaji.


Sot u paguan 354 milion denarë subvencione për 12.500 blegtorë. Bëhet fjalë për pagesë nën masën "2.1 Pagesa direkte për kokë gjedhi të etiketuar ". 


Nga nesër fillojnë ditët e informimit për Masën 1 "Investimet në mjetet themelore  të ekonomive bujqësore" nga Ipard 2. Në pajtim me regjistrimet evropiane, në vazhdim është njoftimi për thirrjen publike të kësaj mase, ndërsa deri në fund të muajit pritet që kjo thirrje të jetë e shpallur.


ü  Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian "Mbështetje për zhvillimin e kooperativave bujqësore" fton kooperativat e pranueshme bujqësore të marrin pjesë në "Thirrjen për ndihmë financiare për kooperativat bujqësore" nr. 1 / 2020.