Lajmërime


Agjencia për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në llogaritë e 3,820 personave  ka paguar 164.965,600.00 denarë për bletarët


Agjencioni për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të gjithë të rinjve deri në moshën 40 vjeç, të cilët dëshirojnë të aplikojnë për ndihmë financiare përmes masës 113 " Mbështetje për nxitjen e  prodhimit bujqësor ", u kujton se këtë mund ta bëjnë deri nesër, më 10 mars, deri në fund të ditës së punës ose me dërgimin e dokumenteve me postë të rekomanduar.

 


Sot në llogaritë e 26 aplikantëve janë paguar 82,832,825,00 denarë  për pula të amortizuara të therrura në kapacitete të therrjes.


 Agjencia për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural  pagoi 61 milion denarë tek 1,972 mirëmbajtës të dhive. Bëhet fjalë për  masën "Pagesa direkte për kokë dhie", shfrytëzues të së cilës janë ekonomitë bujqësore me të paktën 10 krerë dhi të të gjitha kategorive.


Për tetë ditë domethënë deri më 10 mars përfundon thirrja publike për masën 113 "Mbështetje për nxitjen e  prodhimit bujqësor". Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit u bën thirrje të gjithë fermerëve të rinj deri në 40 vjeç që brenda afatit të paraqesin aplikime për ndihmë financiare për të rritur prodhimin bujqësor. Këtë vit mbështetja financiare është rritur nga 10,000 në 20,000 euro.