Lajmërime


Ljupço Angelovski është një fermer i ri i familjes në fshatin Egri, Komuna e Manastirit. Ai vjen nga një familje me një traditë në prodhimin bujqësor. Pasi mori rolin e udhëheqësit të ekonomisë bujqësore familjare, ai kuptoi rëndësinë e modernizimit të prodhimit dhe futjen e praktikave bujqësore të qëndrueshme dhe prodhuese që do të krijonin mundësi më të mira të ardhurash për familjen e tij. Sidoqoftë, si për shumicën e ekonomive bujqësore të vogla dhe fermave familjare në Maqedoninë e Veriu, zhvillimi dhe produktiviteti i ekonomisë së tij është nën potencial për shkak të copëzimit të tepërt të tokës bujqësore.


Deri në fund të kësaj jave, pra deri të Premten (31.07.2020), zgjat afati për paraqitjen e aplikimeve për subvencione për Programin e Pagesave Direkte 2020. Gjatë kësaj periudhe, kërkesat për pagesa direkte bëhen për prodhimiet bimore dhe atë për të lashtat bujqësore dhe kopshtare, vreshtat dhe pemishtet. Gjithashtu, deri në fund të muajit,  kërkesë për ndihmë financiare mund të paraqesin të gjithë ata që meren me prodhim blegtoral, d.m.th, mbarështimin e bagëtive, deleve, dhive, bletëve, derrave dhe gjithashtu mund të aplikojnë për ndihmë financiare për kafshët e therura në thertore.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujiërave dhe Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, u kujtojnë të gjithë fermerëve se kanë mbetur edhe dhjetë ditë kohë për të dorëzuar kërkesat për ndihmë të premive për sigurim. Kjo do të thotë se, të gjithë fermerët që tashmë kanë siguruar të mbjellat ose bagëtitë, do të kenë mundësi të dorëzojnë kërkesë deri më 31 gusht 2020 për të marrë mbështetje financiare për polisat e sigurimeve. Kërkesat  dorëzohen çdo ditë pune në Njësitë Rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave


Dorëzimi i kërkesave për subvencione për Programin për pagesa direkte të vitit 2020 përfundoi me sukses. Deri të Premten (31 korrik 2020), deri kur ishte dita e fundit për të aplikuar, 65.554 fermerë dorëzuan kërkesa për ndihmë financiare në bujqësi. Njësitë rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, këtë vit realizuan me sukses procesin e paraqitjes së aplikimeve. Në periudhën që vijon vjen në rradhë përpunimi i kërkesave për subvencione dhe pagesa e subvencioneve sipas afateve të parashikuara në Programin për pagesa direkte për vitin 2020.


Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural u kujton të gjithë atyre që janë të interesuar të aplikojnë për masën 1 " Investime në mjete materiale të ekonomive bujqësore " se po afrohet fundi i afatit për paraqitjen e aplikimeve.Hën
Mar
Mër
Enj
Pre
Sht
Die

Zgjidh datën