Lajmërime


Agjencioni  për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për shkak të situatës së shfaqur me virusin "kovid 19", njofton të gjithë fermerët dhe ndërmarrjet  e agro-sektorit  se po vazhdon  për 15 ditë afatin e paraqitjes së aplikimeve për shfrytëzimin e mjeteve nga IPARD 2 Masa 1 "Investime në mjete materiale të ekonomive  bujqësore ”. Drejtori i Agjencionit, Nikolçe Babovski, përmes lajmërimit  sqaron se:


Projekti "Mbështetje për zhvillimin e kooperativave bujqësore" ju njofton për ndryshime të rëndësishme që kanë të bëjnë me Thirrjen Nr. 1 , 2020 për mbështetjen financiare të kooperativave bujqësore:


Në seancën e 26-të të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, u soll një vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për kufizimin e lëvizjes së qytetarëve në të gjithë vendin.


Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e saj të 25-të, më 21 Mars 2020, përveç konkluzioneve të miratuara, me qëllim të ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve shtesë për të parandaluar përhapjen e COVID-19, gjithashtu miratoi një konkluzion që përcakton se të gjitha konkluzionet e sjellura në Qeveri me të cilat jepen masa, rekomandime dhe udhëzime për të gjithë organet e administratës shtetërore, ndërmarrjet publike të themeluara nga shteti, ndërmarrjet aksionare në pronësi të shtetit, agjencitë, fondet, entet, drejtoritë dhe të gjitha institucionet e tjera shtetërore janë të vlefshme deri në përfundimin  e peridhës së gjendjes së jashtëzakonshme. në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski mbajti një konferencë për shtyp në lidhje  me përhapjen e koronavirusit në vendin tonë dhe rekomandimet për fermerët në gjendje të jashtëzakonshme.