Lajmërime


Nesër, më 29 janar, mbaron afati për dorëzimin e kërkesave për masën "Investimet në mjete materiale në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut".


Dje ishte afati i fundit për dorëzimin e ofertave për pjesëmarrje në thirrjen publike për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit deri në 3 hektarë.


Deri më tani, temperaturat minimale të regjistruara në vend, nuk do të shkaktojnë dëm për kulturat bujqësore.


Në vetem tre javë gjegjësisht më 25 janar, skadon afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit për shpalljen publike, për dorëzimin e ofertave për interes, për blerjen e tokës bujqësore në pronësi të shtetit nën serrë, dhe objekteve ndihmëse në funksion të serrës.


Për disa ditë skadon afati për dorëzimin e dokumentacionit të thirrjes publike për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të 3 hektarë për shpalljen publike për dhënien me qira të tokës shtetërore mbi 3 hektarë.