Lajmërime


Prej sot e deri në fund të këtij muaji, të gjitha fermat bujqësore të cilat janë të regjistruara në regjistrin e fermave bujqësore, do të mund të aplikojnë për marrjen e mjeteve nga Programi për mbështetje financiare dhe zhvillimit rural, pra nga "Masa 121 Investimet në modernizimin e fermave bujqësore. "


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në fillim të javës së ardhshme do të dalë me një masë konkrete për ndërhyrje dhe stabilizim të tregut të  kumbullave.


çmimi i blerjes së grurit varet nga cilësia, ndërsa gruri i cili blihet nga 7 deri në 8.5 për kilogram është i dedikuar për ushqim të kafshëve, theksoi në një konferencë të sotme për shtyp Shefi i Kabinetit në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski. Dimkovski gjithashtu vuri në dukje se aktualisht çmimi blerës i grurë me cilësisë të lartë lëvizë nga 9 deri 10,5 denarë për kilogram.


Të korrat e grurit përfunduan në të gjitha 78.000 hektarët e mbjellur. Këtë vit në sipërfaqet e mbjellura, rendimenti mesatar është rreth 3,500 kilogramë për hektar. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, kokrra e bukës nga Rekolta e këtij viti blihet me një çmim prej 9 deri 10,5 denarë për kilogram, në varësi të cilësisë së grurit.


Parcella të vogla dhe të shpërndara të tokës së punueshme që rezulton në vëllim të kufizuar të prodhimit, rrit kostot e transportit dhe prodhimit dhe pamundësinë për të aplikuar teknologji moderrne dhe zhvillimin e planeve të investimeve.