Lajmërime


Për ta bërë aplikacionin "Ofertë-Kërkesë" më efikas dhe më të lehtë për fermerët dhe sipërmarrësit, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ka hapur një adresë elektronike të veçantë


Pandemia e COVID-19 është një ngarkesë e madhe për sistemet e shëndetit publik në të gjithë botën, dhe miliona njerëz në ekonomitë më të përparuara në botë janë në një formë të karantinës.

Ne e dimë se humbja njerëzore do të jetë e madhe, dhe se përpjekjet e mëdha për ndryshim për të mirë sjellin me vete harxhime të mëdha ekonomike.


Çmimi i blerjes së lakrës deri në 20 prill do të jetë minimum 15 denarë për kilogram, kjo u dakordua sot në mbledhjen që e mbajti Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimovski, me blerësit e lakrës. Ky vendim është për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme dhe pasojave të shpërthimit të koronavirusit në sektorin e bujqësisë.


Eksporti i lakrës këtë vit u rrit për 28% në krahasim me vitin e kaluar. Konkretisht, që nga fillimi i vitit, sipas Drejtorisë të Doganave, janë eksportuar 17,018 ton lakër, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar kur u eksportuan 13.227 ton lakër. Gjatë periudhës nga 27 Mars deri më 29 Mars, nga vendi ynë u eksportuan 1.676 ton lakër, që është më shumë nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar kur eksporti i lakrës ishte 1.001 ton. Këto të dhëna tregojnë se nuk ka ngadalësim të eksportit, përkundrazi ka një rritje të eksportit të lakrës. Nga ana tjetër, importi i lakrës nga fillimi i vitit deri më 29 mars është vetëm 1 ton.


Nga sot, në faqen e internetit të MBPEU është postuar një banderolë për qasje më të lehtë për bujqit deri tek aplikacioni i ri në faqen e Sistemit të Informacionit të Tregut Bujqësor

Ky aplikacion  quhet "Ofertë-Kërkesë" dhe përmes tij bujqve ju mundësohet në këto kushte të gjendjes së jashtëzakonshme kur një pjesë e madhe e tregjeve (kvantashki, tregu i gjelbërt, tregu blegtoral) nuk janë funksional, megjithatë të mund të tregtojnë me produktetet e tyre. Aplikacioni mundëson: