Lajmërime


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave pas zgjedhjeve presidenciale do të dalë me propozim-vendim për t’iu ndihmuar mbarështuesve të deleve, dhe nuk do të lejojë që blegtorët të pësojnë humbje nga prodhimet e veta. Kjo ishte një marrëveshje në takimin e djeshëm të mbajtur në MBPEU me shoqatat e mbarështuesve të deleve.


Puna e Këshillit të bujqësisë dhe zhvillimit rural të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, mundëson krijimin e një politikë të integruar për bujqësi dhe zhvillim rural, si dhe debat të gjerë mbi çështjet dhe problemet në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural.


Ne takim është paraparë të diskutohet për situaten aktuale me blerjen e masave të mollës komerciale dhe industrial, masat të cilat i ndërmorri qeveria për këtë sektor, si dhe propozimet nga pemëtarët.