Lajmërime


Sot, në llogaritë e 1,447 personave janë paguar 11.3 milion denarë për të gjithë fermerët që kanë ekonomi të vogla bujqësore. Bëhet fjalë për një pagese nën masën "Pagesa direkte për sipërfaqe të tokës se punueshme bujqësore nga 0.2 deri në 1 hektar.


Të gjithë ata që dëshirojnë të ndërtojnë objekte të reja për përpunimin e peshkut ose të rinovojnë të vjetrat nga sot deri më 22 mars do të mund të aplikojnë për mjete përmes Programit të Peshkimit dhe Akuakulturës.


Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për masën 3 "Investimet në mjetet materiale për përpunimin e produkteve bujqësore dhe produkteve të peshkut " nga IPARD përfundon brenda pesë ditëve. Të gjithë të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e kërkuar në Agjencinë për Ndihmë Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural më së voniti deri më  26 shkurt 2020.


19 shkurt 2020, Shkup - Bletët janë lojtarët kryesorë në zinxhirin ushqimor dhe luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e sigurisë së ushqimit, përmirësimin e ushqimit dhe luftimin e urisë. Ditën Botërore të Ushqimit e frymëzoi Sara Cvetkova, një nxënëse 11-vjeçare nga Shkupi, për ta kthyer imagjinatën dhe talentin e saj artistik në një vizatim që bën thirrje për "mbrojtjen e bletëve për të arritur një botë pa uri #ZeroHunger".


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave kujton se thirrja publike për aplikime për mbështetje financiare përmes Programit për subvencione kapitale, skadon për shtatë ditë, duke përfunduar me datë 25 të këtij muaji.