Lajm


Organizata për ushqim dhe bujqësi pranë Kombeve të Bashkuara për (FAO) ka nxjerrë një doracak të ri për shëndetin e kafshëve: Ethet afrikane të derrave: zbulimi dhe diagnostifikimi - Një doracak për veterinerët, i disponueshëm në gjuhën maqedonase dhe gjuhën shqipe.


Prej sot filloi nënshkrimi i kontratave për masën 3 "Investimet në asete të prekshme për përpunimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut" nga thirrja e fundit për programin IPARD 2, i cili përfundoi në fund të janarit të këtij viti.


 Kthimi i aseteve për këtë masë varion nga 50 në 75% të vlerës totale të investimit, në varësi të kushteve nën të cilat ato janë rritur.


Nikolovski tha se në periudhën e fundit grupet punuese nga MBPEU, i kanë  vizituar të gjitha shkollat ​​profesionale bujqësore në vend, dhe kemi arritur në përfundimin se viteve të fundit nuk kanë marrë ndihmë të mjaftueshme, kështu që tani për t'u dhënë atyre një masë të mbështetjes financiare përmes Programin e Zhvillimit Rural 2019 në pjesën e infrastrukturës, pajisjet, fushat eksperimentale dhe gjithçka çfarë ata kanë nevojë.


Gjatë vizitës zyrtare të Kryeministrit të Greqisë, Aleksis Cipras, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Lupço Nikollovski, pati një takim bilateral me homologun e tij grek, Ministri i Bujqësisë dhe Ushqimit të Greqisë, Stavros Arahovitis.