Lajm


Sot, Ministri i Bujqësisë Ljupço Nikollovski mori pjesë në forumin bujqësor të organizuar nga Federata Kombëtare e Fermerëve, me titull "Vendosja e besueshme e prodhimit të organizuar". 


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Lupço Nikolovski mori pjesë në prezantimin e projektit " Përpunimi I analizave për implementimin e investimeve për ndërtimin e qendrave  blerëse-shpërndarëse " duke u fokusuar në prodhimin, blerjen dhe tregtimin e perimeve dhe frutave të cilin e  përgatiti  Fakulteti i shkencave bujqësore dhe ushqim.


Gjithsej 318 kontrata do të përfundohen për thirrjen publike për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore deri në 3 hektarë. Nënshkrimi i marrëveshjeve filloi sot. Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së  Ujërave z.Ljupço Nikollovski gjatë nënshkrimit të sotëm,  theksoi se me këtë thirrje publike ndahen gjithsej 600 hektarë tokë bujqësore në pronësi të shtetit deri në 3 hektarë.


Prej sot filloi nënshkrimi i 43 kontratave për masën për investime të sistemeve nëntokësore për  ujitje nga Programi i Zhvillimit Rural. 


Agjencia për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural, njohtoi shpalljen e thirrjes publike për  masën 7 "Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve të vogla" nga Programi IPARD 2.