Thirrjet publike


Expression of Interest - Prequalification

Nov 30, 2020

  • CountryNorth Macedonia
  • DeadlineJan 14, 2021
  • FinancingKfW Entwicklungsbank
  • Reference NumberBMZ201968353
  • SubjectIrrigation Program North Macedonia


 Studimi është i disponueshëm për inspektim në faqen në internet të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor  www.moepp.gov.mk


Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian “Integrimi i Programit Kombëtar për Konsolidimin e Tokës” (MAINLAND) ju fton të merrni pjesë në “Thirrjen Publike për Shprehjen e Interesit për Pjesëmarrje në Konsolidimin e Tokës Bujqësore”.


Dorëzim i  propozimit për përdorimin e mbështetjes teknike për organizimin dhe realizimin e manifestimeve për promovimin e produkteve bujqësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pylltarisë dhe ekonomisë së ujit.