Thirrjet publike


Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian “Integrimi i Programit Kombëtar për Konsolidimin e Tokës” (MAINLAND) ju fton të merrni pjesë në “Thirrjen Publike për Shprehjen e Interesit për Pjesëmarrje në Konsolidimin e Tokës Bujqësore”.


Dorëzim i  propozimit për përdorimin e mbështetjes teknike për organizimin dhe realizimin e manifestimeve për promovimin e produkteve bujqësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pylltarisë dhe ekonomisë së ujit.


Lënda e këtij njoftimi është dhënia e mbështetjes financiare për masat e mëposhtme:


Njoftimi Publik Nr.12 / 18 për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore për sipërfaqe mbi 3 hektarë me anë të ofertimit publik elektronik