Thirrjet publike


SHPALLJE PUBLIKE Nr.05 / 18 për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore për sipërfaqe mbi 3 hektarë, me anë të ofertave publike elektronike


KONKURS PUBLIK Për ndryshimin dhe plotësimin e konkursit public, ofruesit e shërbimeve publike, zbatimin e masave dhe aktiviteteve të ZOPOD (Programi i përbashkët bazë, për ruajtjen e bagëtisë) dhe obligimet për përcjelljen e zhvillimit nga zonat e zbatimit të programeve,  për kultivimin e nevojave të ZOPOD për vitin 2018.


Dokumente për tu shkarkuar

zopod