Thirrjet publike


Dorëzim i  propozimit për përdorimin e mbështetjes teknike për organizimin dhe realizimin e manifestimeve për promovimin e produkteve bujqësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pylltarisë dhe ekonomisë së ujit.


Lënda e këtij njoftimi është dhënia e mbështetjes financiare për masat e mëposhtme:


Njoftimi Publik Nr.12 / 18 për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore për sipërfaqe mbi 3 hektarë me anë të ofertimit publik elektronik


SHPALLJE PUBLIKE Nr.05 / 18 për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore për sipërfaqe mbi 3 hektarë, me anë të ofertave publike elektronike