Lajmërime


Afati i pagesës së qirasë vjetore për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për vitin 2019 është zgjatur deri  më 18.12.2020. Ky afat rrjedh nga Dekreti i miratuar me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për tokën bujqësore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 


Ljupço Angelovski është një fermer i ri i familjes në fshatin Egri, Komuna e Manastirit. Ai vjen nga një familje me një traditë në prodhimin bujqësor. Pasi mori rolin e udhëheqësit të ekonomisë bujqësore familjare, ai kuptoi rëndësinë e modernizimit të prodhimit dhe futjen e praktikave bujqësore të qëndrueshme dhe prodhuese që do të krijonin mundësi më të mira të ardhurash për familjen e tij. Sidoqoftë, si për shumicën e ekonomive bujqësore të vogla dhe fermave familjare në Maqedoninë e Veriu, zhvillimi dhe produktiviteti i ekonomisë së tij është nën potencial për shkak të copëzimit të tepërt të tokës bujqësore.


Deri në fund të kësaj jave, pra deri të Premten (31.07.2020), zgjat afati për paraqitjen e aplikimeve për subvencione për Programin e Pagesave Direkte 2020. Gjatë kësaj periudhe, kërkesat për pagesa direkte bëhen për prodhimiet bimore dhe atë për të lashtat bujqësore dhe kopshtare, vreshtat dhe pemishtet. Gjithashtu, deri në fund të muajit,  kërkesë për ndihmë financiare mund të paraqesin të gjithë ata që meren me prodhim blegtoral, d.m.th, mbarështimin e bagëtive, deleve, dhive, bletëve, derrave dhe gjithashtu mund të aplikojnë për ndihmë financiare për kafshët e therura në thertore.


Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural u kujton të gjithë atyre që janë të interesuar të aplikojnë për masën 1 " Investime në mjete materiale të ekonomive bujqësore " se po afrohet fundi i afatit për paraqitjen e aplikimeve.


Edhe 10 ditë deri më 31 korrik të vitit 2020. zgjat afati i fundit për paraqitjen e aplikimeve për subvencione për Programin për Bujqësi te vitit 2020