Lajmërime


Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë kreu kontrolle te kompanitë që blejnë dhe përpunojnë grurin nga korrja 2019. Inspektorët nga ISHB kryen kontrolle në gjashtë kompani të blerëse në Veles, Sveti Nikollë, Koçanë, Krivogastani dhe Manastir.


Nga sot fillon promovimi dhe kampanja publike për Rrjetin e të Dhënave të Kontabilitetit për Ekonomit Bujqësore (FADN) në kuadër të projektit "Finalizimi i Rrjetit të të Dhënave të Kontabilitetit për Ekonomit Bujqësore " (FADN). 


Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane, Bujar Osmani, së bashku me drejtorin e Agjencisë për Përkrahje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Nikollçe Babovski  dhe Sekretarin shtetëror në Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Nefrus Çeliku, sot ishin për vizitë te kompanina "Beso Intercom ", në Zhelin të Tetovës.


Sipas të dhënave paraprake nga njësit rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, korrja e drithërave ka arritur pikun. Elbi në vitin 2019 është mbjellur në rreth 60.000 hektarë. 


Komisioni Evropian, në emër të Republikës së Maqedonisë së Veriut, shpall lajmërimin për zgjedhjen e një realizuesi për punët ndërtimore për ndërtimin e tre sistemeve të ujitjes në Çaushicë, Slavishko Pole dhe Kolibarë.