Lajmërime


Sot, Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, në llogaritë e 6,755 fermerëve ka paguar mbi 152 milion denarë për qumështin e prodhuar dhe të dorëzuar të deleve, lopëve dhe dhive,  nga faza e dytë. Fondet nga kjo masë janë "kapital i freskët" që duhet t'i ndihmojë fermerët, për të siguruar sasinë e nevojshme të ushqimit për bagëtinë gjatë dimrit.


Republika e Sllovenisë është partner jashtëzakonisht i rëndësishëm i vendit tonë, e cila gjithmonë ka siguruar mbështetje të konsiderueshme në përafrimin e legjislacionit tonë me atë të BE-në në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, si dhe për forcimin e kapacitetit administrativ të MBPEU-së, Agjencisë së Pagesave, Agjencisë për Mbështetjen e Zhvillimit Bujqësor dhe autoriteteve lokale.


Sot, ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, Arjanit Hoxha, së bashku me kryetarin e Dhomës ekonomike të Maqedonisë së Veriut, Branko Azeski, zhvilluan takim pune me përfaqësues të sektorit privat të bujqësisë dhe anëtarëve të dhomës, me temë "Situata aktuale dhe drejtimet e ardhshme për përmirësimin e sektorit të bujqësisë" në Republikën e Maqedonisë së Veriut ".


Ruse është një partner i rëndësishëm ekonomik i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe përpjekjet e dy vendeve mike kanë për qëllim nxitjen e marrëdhënieve të ndërsjella dhe promovimin e tregtisë së produkteve agro-ushqimore. 


 Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit, Arjanit Hoxha zhvilloi disa takime konstruktive me vreshtarët, e si rezultat i kësaj, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi një sërë masash që do të mbështesin këtë sektor shumë të rëndësishëm, pra vreshtarinë.