Lajm


Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev, së bashku me Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Lupço Nikollovski, ambasadorin e Bashkimit Evropian në Maqedoni, Samuel Zhbogar dhe drejtorin e Agjencionit për Ushqim dhe Veterinari Zoran Atanasov, sot zyrtarisht i kanë  hapur objektet për kontrollim veterinarë dhe fitosanitar në vendkalimin kufitar Bllacë. Ndërtimi i këtyre dy objekteve financohet dhe zbatohet përmes Programit IPA 2 për vitin 2015 të Bashkimit Evropian.


Nikollovski tha se në përmbushjen e të gjitha objektivave për zhvillimin e mjekësisë veterinare, shumë e rëndësishme është pjesëmarrja e Shkencës dhe Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, si një institucion i mendimeve të ekspertëve të cilëve kanë një rol të rëndësishëm në formësimin e politikave të ardhshme për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve, mirëqenies dhe riprodhimin e kafshëve, si dhe shëndetin publik dhe sigurinë e ushqimit.


Investimi në fermerëve të rinj si drejtues në sektorin e bujqësisë është i një rëndësie të madhe MBPU, tha Ministri Lupço Nikollovski në  Panairin për fermerët e rinj, i cili sot mbahen në Sveti Nikollë. Brenda suazave e saemit Ministri Nikollovski i dha një pllakatë fermerit të rij më  të suksesshëm.


Sot, Agjencia për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural pagoi rreth 150 milion denarë   subvencion për fazën e tretë për një litër qumësht të  dorëzuar, tha ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, gjatë vizitës së tij në Manastir.


Fermerët e rinjë deri në 40 vjet nga sot do të  mund të aplikojnë për mbështetje financiare nga grantet 10,000 euro për investime në pajisje për përpunimin e produkteve bujqësore dhe produkteve shtazore, dhe hapjen e agrobiznesit të tyre, theksoi Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Lupço Nikollovski , i cili sot është në takime me qytetarët në rajonin e Kavadarit.