Lajm


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Lupço Nikollovski sot në komunën e Velesit ka mbajtur një takim pune për zbatimin e projektit "Multi HS Lisicë 2".


Në seancën e sotme, Qeveria miratoi një vendim për të futur një masë të re të përkohshme për fermerët që prodhojnë oriz.


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe ekonomisë së Ujërave, Lupço Nikollovski nënshkroi sot katër projekte rajonale të FAO-s në shumën totale prej 1.5 milionë dollarë amerikanë.


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave është duke punuar në krijimin e një masë të re për të nxitur blerjen e orizi. 


Blerja e sotme e duhanit nga vjelja e vitit 2018 filloi. Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, deri më sot janë hapur 195 pika të blerjes, ku prodhuesit mund ta shesin duhanin. Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë bëri kontrolle në të gjitha pikat.