Lajm


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski së bashku me Drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikollçe Babovski dhe Kryetarin e Komunës së Novacit, Ljube Kuzmanovski, vizituan lokalitetet ku kjo komunë ka realizuar investimet kapitale nga Programi i Zhvillimit Rural.


Sot, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski së bashku me kryetarin e Komunës së Shtipit Bllagoj Boçvarski vizituan impiantin etrajtimit të ujit i cili ndodhet  në vendbanimin Babi. Kapaciteti i projektuar i impiantit të trajtimit në Shtip për përpunimin e ujit të papërpunuar nga hidrosistemi Zletovica është 500 litra për sekondë. 


Sot në Koçan, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, së bashku me kryetarin e Komunës së Koçanit, Nikolço Ilijev, zhvilluan një takim pune me bujqit nga rajoni i Koçanit.


Sot Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, së bashku me Drejtorin e Inspektoratit Shtetëror Zoran Shapuriq dhe Kryetarin e Komunës së Prilepit Ilija Jovanoski, vizituan Kombinatin e Duhanit Prilep dhe pikën e blerjes në f. Mallo Konjari.

Ministri Dimkovski theksoi se rreth 80% e blerjes së planifikuar të duhanit tashmë ka përfunduar, dhe deri më tani është arritur çmimi më i lartë mesatar i blerjes në gjashtë vitet e fundit.


Sot, në fshatin Sokolarci, komuna e Çeshinovë-Obleshevë, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, së bashku me drejtorin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural Nikollçe Babovski dhe Kryetari i komunës  Goranço Krstev vizituan objektin në të cilin ruhen 96 mëshqerra, të blera përmes masës 1.2.1 nga Programi  Zhvillimit Rural.