Јавни Огласи


ИСПРАВКА

НА ЈАВНИОТ ПОВИК БР.04/19 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ДО 3 ХЕКТАРИ


Country:         Republic of North Macedonia

Ref.-N°:           BMZ No. 2019.6835.3

                        KfW Procurement No. 504862

 


ОДЛУКА За избор на 1 извршител-кандидат за административен службеник за работното место цПР01.01В01000 — Советник за организирање и координирање на работата поврзана со податоците од регистрите на министерството, Одделение за организација и координација на подрачни единици, Сектор за организација и координација на подрачни единици


ИНТЕРЕН ОГЛАС 02/2019 за пополнување на работни места со постапка за унапредување