Соопштенија


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, информира дека со заминувањето од функцијата министер за земјоделство, шумарство и вводостопанство, Љупчо Николовски, нема да ја искористи законската можност за користење на апанажа.


Европската комисија во име на Република Северна Македонија, го објави огласот за избор на изведувач на градежни работи за изградба на три системи за наводнување во Чаушица, Славишко поле и Колибари.


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги потсетува сите корисници на субвенции дека рокот за поднесување на барања за добивање на финансиската поддршка е при крај. Барањата ќе може да ги поднесуваат уште три дена, односно до понеделник 1- ви јулии 2019 година.


Приходите од закуп на државно земјоделско земјиште се зголемиле за скоро 50% во 2018 година во споредба со 2016 година.


Владата на Република Северна Македонија на последната седница донесе одлука за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерии и помошни објекти во функција на оранжеријата односно објекти во стопанскиот двор.