Јавни Огласи


ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ МАНИФЕСТАЦИИ/САЕМИ 


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува јавен оглас за вработување  на  2 (две) лица на определено време, до истекот на мандатот на дополнителниот заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство


ИСПРАВКА

НА ЈАВНИОТ ПОВИК БР.04/19 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ДО 3 ХЕКТАРИ


Документи за превземање

Исправка 03
Исправка 04

Country:         Republic of North Macedonia

Ref.-N°:           BMZ No. 2019.6835.3

                        KfW Procurement No. 504862

 


ОДЛУКА За избор на 1 извршител-кандидат за административен службеник за работното место цПР01.01В01000 — Советник за организирање и координирање на работата поврзана со податоците од регистрите на министерството, Одделение за организација и координација на подрачни единици, Сектор за организација и координација на подрачни единици


Документи за превземање

Одлука