Јавни Огласи


Листа- негативни референци


За вработување на определено време


За вработување на шумски полицаец на неопределено време

ШУМ0207Б01001


Ловечкиот испит ќе се одржи на 19.10.2019 година, во просториите на Ловното Здружение Ловец на Ул. “Вита Поп Јорданова” б.б. Штип, со почеток од 09:00 часот