Јавни Огласи


 Ловечкиот испит ќе се одржи на 23.11.2019 година, во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Ул.“Аминта Трети” бр.2 – Скопје, со почеток од 09:00 часот.


14.11.2019


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија (РСМ) преку Владата на РСМ аплицираше во Светска Банка за добивање на финансиски средства со цел подобрување на конкурентноста и зајакнување на јавните институции во земјоделскиот сектор. Преку советодавни услуги и формирање на центри за набавки и дистрибуција, проектот има за цел да го зголеми капацитетот за усвојување на технологија и иновации и зголемување на конкурентноста на секторот преку преземање на подобрени производствени практики од страна на земјоделските производители и зголемен пристап до домашните и меѓународните пазари.