Јавни Огласи


Во рамките на проектот „Поддршка на развојот на земјоделските задруги во Северна Македонија“, КАЕ планира да ангажира меѓународен надворешен експерт за преземање на подготовка на Стратегија за развој на земјоделски задруги. Документот треба да биде развиен, договорен и одобрен од ЦАРЕ и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ).
 
Краен рок за пријавување е 10 февруари 2021 година, на е-пошта [email protected]
 
Повеќе информации во врска со консултантски услуги може да најдете во деталниот ToR-от достапен подолу.

ToR – Strategy for cooperatives development_2021-01-21

Action plan for Development of Strategy


15.01.2021


Документи за превземање

Одлука


Документи за превземање

Интерен оглас

30.12.2020


Документи за превземање

Одлука