Për dy vjet e gjysmë 314.5 milion euro të paguara për subvencione për fermerët, në vijim vijon pagesa me kohë dhe jo selektive e subvencioneve

26.10.2019 10:00:00


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave së bashku me Agjencinë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural vazhdon politikën për pagesa në kohë dhe jo selektive të subvencioneve për fermerët në periudhën e arëdhshme.

            Sipas dinamikës së pagesës, janë përgatitur vendimet për pagesën e subvencionit për grurë të blerë nga prodhimi vendas i vitit 2018, për të cilat janë parashikuar 40 milion denarë nga ribalanci. Menjëherë pas kësaj vjen pagesa e subvencioneve për kulturat kopshtare të dorëzuara të perimeve, domatet dhe mollat e dorëzuara, subvencionimin për sipërfaqet e mbjelluar me kultura kopshtare, pemishte dhe vreshta, si dhe për kokë bagëtie. Me ribalancin gjithashtu parashihen edhe 40 milion denarë për subvencione për derrat e therur për të parandaluar shfaqjen e etheve afrikane te derrat.

            Si përmbledhje, me ribalancimin e buxhetit janë siguruar 915 milion denarë për subvencione për masa shtesë që fermerët do të marrin për lloje të ndryshme të prodhimeve. Me këtë shumë, mbështetja financiare për bujqësinë këtë vit arrin në rreth 7 miliardë denarë, para të cilat u kthehen direkt fermerëve për të investuar në prodhimin të ri.

            Deri më tani, nga 1 qershori 2017, për masat në kuadër të Programit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural janë paguar më shumë se 19.3 miliardë denarë ose 314.5 milion euro në bazë të pagesave dhe detyrimeve të mbetura nga 2013, 2014 dhe 2015, të cilat qeveria e fundit nuk i ka paguar në kohën e duhur.

            Bujqësia është sector prioritar për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili së bashku me fermerët po krijojnë masa që do të kontribuojnë në rritjen e ekonomisë, bujqësi konkurruese, të ardhura më të larta për fermerët dhe në fund të fundit në vlerësim i punës së fermerit.

            Me kërkesë dhe në konsultim me blegtorët, Qeveria ka vendosur së fundmi një subvencion të ri shtesë për qengja të dorëzuara në shumë prej 400 denarë, në mënyrë që të zvogëlohet humbja e mbarështuesve të deleve për shkak të çmimit të ulët të blerjes.

            Për dy ditë, janë paguar gjithsej 195 milion denarë për subvencionin shtesë prej 5 denarë për kilogram oriz dhe për subvencionin e qumështit, para të cilat shkuan drejtpërdrejt në llogaritë e gjithsej 7.872 fermerëve.

            MBPEU, së bashku me Agjencinë e Pagesave, në dy vjet e gjysmë të fundit kanë zhvilluar masa për të përmirësuar gjendjen bujqësore, për të mbuluar humbjet e pësuara nga fermerët për shkak të kushteve të tregut dhe kushteve të motit, për të zgjidhur problemet, dhe subvencionet që duhet të paguhen në kohë para fillimit të sezonit të prodhimit.

            U zgjidh problemi i përhershëm i vreshtarëve, Qeveria e RMV mori një vendim për të paguar borxhin që Povardaries, Stephanies dhe kantinave të tjera të regjistruara të cilat i detyroheshin vreshtarëve për rrushin e dorëzuar për vitin 2014 dhe 2016. Mbi 2 milion e 250 mijë euro u paguan 2.048 vreshtarë. Më parë, ishin paguar 9 milion euro për subvencionin bazë për mirëmbajtjen e vreshtave, dhe mbi 1 milion euro ishin paguar në llogaritë e 6,240 vreshtarëve, për një subvencion shtesë prej 1 denar për kilogram rrush të dorëzuar në kantinat e regjistruara. Në periudhën në vijim, do të merret një vendim për masat ndërhyrjes për rekoltën e këtij viti.

            Në sektorin e pemishteve, subvencioni bazë për mirëmbajtjen e plantacioneve frutore u pagua në kohë. 75 milion denarë u janë paguar 1.460 fermerëve për kulturat kopështare të dorëzuara në objektet e përpunimit, nga të cilat 39.5 milion denarë vetëm për mollët e dorëzuara. Po ashtu me ribalancimin, 160 milion denarë janë planifikuar për pagimin e subvencionit shtesë prej 3 denarë për kilogram mollë industriale të dorëzuara te blerësit.

            Zhvillimi i kulturave strategjike të eksportit është një prioritete e MBPEU. Prandaj u miratua një model i ri për subvencione më të larta për prodhuesit e duhanit në tre nivele. Subvencioni për klasën e parë është 80 denarë, për të dytin 70 denarë për të tretin dhe klasat e tjera 60 denarë për kilogram. Janë paguar të gjitha subvencionet e duhanit nga korrja e vitit 2018, ose gjithsej 28 milion euro. Në dy vitet e fundit është arritur çmimi më i lartë i blerjes së duhanit, pra për korrjen 2017 çmimi ishte 217.6 denarë, ndërsa për të korrat 2018 çmimi i blerjes ishte 214.2 denarë për kilogram.

            Në drejtim të një prodhimi më kosto-efektiv dhe konkurrues, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut prezantoi për herë të parë një masë për karburant më të lirë për makineri bujqësore, duke mbuluar 30% të kostove nga shtetit. Masa përfshin rreth 55,000 fermerë që kanë të mbjellura në fusha, kopshte, fruta dhe vreshta. Kjo masë kthen rreth 200 milion denarë përsëri tek fermerët. Deri më tani, nga kjo masë fermerët kanë përdorur karburant në shumë prej 71.6 milion denarë.

            Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave do të vazhdojë në periudhën vijuese politikën e pagesës me kohë dhe jo selektive të subvencioneve, komunikimit të hapur dhe transparent me fermerët për të krijuar masa të përbashkëta dhe zhvillimi për bujqësinë.

Share