Me ndryshimet në Ligjin për Kullota deri te shpërndarjen efikase të kullotave

27.10.2019 11:00:00


Ndryshimet në Ligjin për Kullotat hyjnë në fazën përfundimtare. Shpallja për fillimin e procesit për përgatitjen e një propozimi për ndryshime në Ligjin për kullota është publikuar në Regjistrin Elektronik Kombëtar të Rregulloreve (ENER) www.ener.gov.mk.

            Dispozitat e ndryshimeve të propozuara në këtë ligj rregullojnë procedurat për dhënien e përdorimit të kullotave, të cilat do të sigurojnë besueshmëri më të mirë në ofrimin e shërbimeve, vazhdimësinë dhe cilësinë e shërbimeve, si dhe zbatueshmërinë e tyre, gjë që nuk është rasti me aktualisht të zbatueshëm ligji për kullotat.

            Ne i bëjmë thirrje të gjitha palëve të interesuara të përfshihen në procesin e shqyrtimit të këtyre ndryshimeve dhe të lënë komentet e tyre për të përmirësuar përmbajtjen e kësaj rregulloreje.

Share