Dimkovski: Vlerësohet mundi i farmerëve, rriten çmimet e blerjesë dhe çmimet e produkteve bujqësore

17.8.2019 11:00:00


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski prezantoi sot tendencat e çmimeve të blerjeve dhe eksportin e produkteve bujqësore sezonale. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe Entit Statistikor Shtetëror tregojnë një rritje të vlerës së eksporteve të produkteve kryesore bujqësore të orientuara për eksport.

 

Ministri Dimkovski theksoi se politikat e zhvillimit dhe masat e ndërmarra nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave gjatë dy viteve të fundit kanë dhënë rezultate pozitive në bujqësi, puna e fermerit fillon të vlerësohet dhe çmohet, kërkesa për produkte bujqësore po rritet, jo vetëm në tregun vendas, por edhe në tregun e huaj.

 

“Në vitin 2018 eksporti i perimeve të konservuara është 41.4 milion euro dhe në 2017 38.9 milion euro, një rritje prej 6%. Vlera e trangujve dhe kornishoneve të eksportuara u rrit me 19%, kryesisht në tregjet e Bashkimit Evropian. Vlera e specave të eksportuar në vitin 2018 u rrit me 18% në krahasim me vitin 2017. Futja e masës për heqjen e tarifave doganore për importet e derrit të ngrirë në vitin 2018 kontribuoi në një rritje të konsiderueshme të eksportit të produketeve të mishit. Në vitin 2017 eksporti ishte 11 milion euro dhe vitin e kaluar 14.6 milion euro, që është një rritje prej 33 përqind, tha Ministri ", tha Dimkovski.

 

Në 2018, krahasuar me 2017, eksportet e verës në shishe u rritën me 17 përqind ose nga 21.8 milion euro në 2018 në 25.5 milion euro vitin e kaluar. Në sektorin e frutave, ka një rritje të konsiderueshme në eksportet e pjeshkave dhe nektarinave me 16%, dhe eksportet e rrushit të tryezës me 11%.

 

Dimkovski theksoi se gjatë kësaj periudhe, veçanërisht në korrik, kur korrja dhe blerja e perimeve dhe frutave sezonale janë të mëdha, të dhënat tregojnë një rritje të çmimeve të blerjes. Në korrik të këtij viti, çmimi i blerjes së kastravecit u rrit me 145.8%, dhe në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2013 rritja ishte me 240%. Çmimi i blerjes së domateve u rrit me 85.5 përqind në korrik të këtij viti në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar ose me 143 përqind në krahasim me korrik 2015. Këtë vit gruri blihet për 10.4 denarë, në krahasim me vitin 2016 kur ishte 8.48 denarë për kilogram, që është një rritje prej 23%.

 

Share