U nënshkruan kontratat e para , duke siguruar gjithsej 151 milion denarë për mbarështimin e bagëtive

9.8.2019 13:00:00


Sot u nënshkruan kontratat e para për blerjen e bagëtive për mbarështim. Vlera maksimale e kostove të pranueshme për një klient është deri në 6.5 milion denarë.

"Me qëllim të rritjes së tufave dhe restaurimit të tyre këtë vit për këtë masë Blerja e bagëtive për mbarështim ne kemi rritur në mënyrë drastike përkrahjen dhe në vend të vetëm 14 milion denarëve tani kemi 151 milion denarë në dispozicion për prokurimin e bagëtive për mbarështim", tha Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. , Trajan Dimkovski.

"Vetëm me këto 7 marrëveshje, aplikantët do të jenë në gjendje të blejnë rreth 500 koka bagëtish, dhe atë mëshqerrat Holshtajn dhe Simentall, si dhe mëshqerrat Angus që prodhojnë mish cilësor, dele Asaf dhe racat e tjera të bagëtive që do të përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e prodhimit të qumështit shtëpiak, si dhe do të zgjerohet edhe fondi i kafshëve shtëpiake ", tha drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Nikolla Babovski.

Sot u nënshkruan 7 aplikime nga gjithsej 70 për Prokurimin e bagëtive për mbarështim. Përmes kësaj mase janë në dispozicion 151 milion denarë, mjete të cilat  i siguron Programi i Zhvillimit Rural. Mbështetja totale financiare vetëm në shtatë kontratat e sotme arrin rreth 22 milion denarë.

Aplikantët të cilët i plotësojnë kushtet dhe që do të mbështeten nga kjo masë, do të jenë në gjendje të marrin një kthim prej 50 deri në 75% të investimit të tyre të përgjithshëm. Me mjetet e kësaj mase, aplikantët do të jenë në gjendje të blejnë dhi meshkuj dhe femra me petigree, deme të racave të larta (duke përjashtuar racën Busha), meshkuj dhe femra dele me petigree të importuara nga organizata të njohura.

 

 

Share