Kryeministri Zaev, ministri Dimkovski, Sekretari shtetëror i MBPEU Nefrus Çeliku dhe Drejtori Babovski ndajnë kartelat e para për përdorimin e masës "Na$a e gjelbërt ": duke ndihmuar fermerët të zvogëlojnë harxhimet, duke nxitur zgjerimin e prodhimit dhe intensi)kuar kthimin etë hollave tek qytetarët

31.7.2019 15:00:00


Kryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut  Zoran Zaev, i shoqëruar nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Trajan Dimkovski, Sekretari shtetëror i MBPEU Nefrus Çeliku dhe Drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural Nikollçe Babovski sot në fshatin Kravari, Manastir, kanë ndarë kartelat e para të pagesave për karburantin Eurodizel për makineri bujqësore, për të cilat shteti subvencionon 30 përqind të kostos së karburantit për të inkurajuar dhe ndihmuar prodhuesit e  bujqësisë të zgjerojnë prodhimin e tyre.

 "Sot, nga hambari më i madh i drithërave në vendin tonë, nga rajoni i Pellagonisë, po promovojmë fillimin e masës për karburant më të lirë për mekanizimin bujqësor. Për masën nga Programi për pagesa direkte kemi siguruar 200 milion denarë, po aq te holla do të kthehen tek fermerët. Me këtë masë do të mbulohen 55,000 fermerë, të cilët kanë të lashta dhe perime bujqësore, vreshta dhe pemishte ", tha Kryeministri Zaev duke ndarë kartelat, masë që kontribuon në një ulje të ndjeshme të kostove të prodhimit, prodhim më ekonomik. në prokurimin e karburantit për makineri bujqësore në kosto më të ulët dhe të ardhura më të larta për prodhuesit.

Duke pasur parasysh se fermerët më shumë se 10 vite kanë  theksuar nevojën për naftë të gjelbërt ose naftë më të lirë, Kryeministri Zaev nënvizoi se ekziston një tendencë për të rritur nivelin e subvencioneve nga 30 përqind që janë aktuale, në 50 përqind të çmimit të shitjes me pakicë të karburantit.

Llogaritja se cili fermer do të ketë kartelë do të varet nga lloji i prodhimit që ai ka raportuar si subvencion. Sipas metodologjisë, për një hektar mollë, dardhë, kumbull, qershi, kajsi,  luleshtrydhe në natyrë, mjedër, manaferrë dhe boronicë, mbështetja për hektar do të jetë 2,800 denarë, për grurë, elb, misër, tërshërë, thekër, oriz, hikërror. , është 750 denarë për hektar dhe, në përputhje me rrethanat, se sa hektarë janë të raportuar, aq do të jetë edhe  mbështetja totale për njësinë. Shuma minimale që do të aprovohet për prodhuesit e vegjël është 500 denarë, ndërsa shuma më e lartë është e kufizuar në 100,000 denarë.

"Deri më tani, ne kemi paguar afër 300 milion euro subvencione, kemi investuar 70 milion euro në sistemet e ujitjes, kemi filluar investimet kapitale në ndërtimin e ftohësve tha kryeministri Zaev. Duke shtuar se vazhdon praktika e kthimit të parave te qytetarët, duke rritur kështu ekonominë dhe duke hapur mundësi për të gjithë.

Ministri Dimkovski informoi se përveç fermerëve nga Njësia Rajonale e Manastirit, kartela të tyre të personalizuara të pagesave do të jetë e mundur të marrin edhe të gjitha pronat bujqësore që i përkasin njësive rajonale të Ministrisë në Manastir, Prilep, Krivogashtan, Shtip, Sveti Nikole.

"Sasia e fondeve të kartelave të pagesës varet nga madhësia e sipërfaqes së tokës dhe të korrave, dhe në përputhje me kërkesat e mbështetjes financiare për bujqësinë për vitin 2018. Fermerët duhet të përdorin plotësisht fondet në kartela deri në fund të prillit 2020.  Me shumën e vërtetuar mund të blejnë ekskluzivisht karburantin "Eurodiesel" për makineri bujqësore, dhe kartela mund të përdoret disa herë, derisa vlera e saj të harxhohet ", nënvizoi Ministri Dimkovski.

"Aktualisht, në ditët në vijim do të vazhdojmë të shpërndajmë kartelat e pagesave nëpër njësitë e tjera rajonale. Do të dëshiroja t'u bëj thirrje të gjithë përdoruesve të kësaj mase para se të fillojnë të përdorin fondet, së pari të aktivizojnë kartelën në stacionin më të afërt të benzinës", tha drejtori i agjencisë. për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural Nikollçe Babovski.

Babovski sqaroi se nëse shumat nga vendimi dhe kartela nuk janë të njëjta, përfituesi duhet ta paraqesë në zyrën rajonale të Ministrisë nga e cila e ka marrë atë, si dhe sqaroi procedurën e pagesës së karburantit me kartelë, e cila mund të përdoret vetëm nga personi emri i të cilit është deklaruar.

"Shfrytëzuesi vendos kartelën në lexues dhe pas sinjalit  të zëshëm fut kodin PIN. Pasi të bëhet pagesa, do t'i jepet llogari fiskale së bashku me llogarinë e rimbushjes së karburantit të brendshëm. Në llogarinë e brendshme, përdoruesi mund të lexojë kufirin e mbetur në kartelë." shtoi  Drejtori Babovski.

Në kuadër të  vizitës së punës në rajonin e Manastirit, Kryeministri Zaev gjithashtu do të marrë pjesë në dhënien e vendimeve për masën e projekteve kapitale të komunave në rajonin e Pellagonisë që kanë aplikuar në Agjencinë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural. Gjithashtu, Kryeministri Zaev së bashku me ministrin e transportit dhe lidhjeve Goran Sugareski do të inspektojnë aktivitetet e rehabilitimit të rrugës rajonale Manastir-Demir Hisar.

Share