Inspektorati Shtetëror për Bujqësi në kontroll te kompanitë që blejnë grurë, çmimi i blerjes është nga 9 deri në 10,5 denarë

12.7.2019 15:00:00


Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë kreu kontrolle te kompanitë që blejnë dhe përpunojnë grurin nga korrja 2019. Inspektorët nga ISHB kryen kontrolle në gjashtë kompani të blerëse në Veles, Sveti Nikollë, Koçanë, Krivogastani dhe Manastir. Kontrollet tregojnë se kompanitë kanë publikuar çmimin e blerjes dhe ato shkojnë nga 9 deri 10.5 denarë për kilogram në varësi të faktit nëse ato janë klasa e parë, klasa e dytë apo të tretë.

Inspektimet nga Inspektorët Bujqësorë Shtetëror do të vazhdojë me kontrolle të vazhdueshme në të ardhmen dhe në qoftë se janë gjetur parregullsi do të merren masa ndëshkuese në përputhje me rregullat nën të cilat veprojnë Inspektoratin Shtetëror i Bujqësisë.

Sipas Agjencisë për Promovimin dhe Analiza të kryera nga Departamenti i të dhënave të kontabilitetit në MBPEU në rajone të ndryshme kosotoja e prodhimit të grurit, të bazuar në koston e prodhimit është e ndryshme. Në rajonin e Manastirit kostoja mesatare e prodhimit për kilogram e grurit arriti në 9.33 denarë, në rajonin e Shtip prodhimit është 6.92 denarë për kilogram dhe në Kumanovë 8.03 për kilogram.

Sipas të dhënave paraprake nga njësit rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, korrja e drithërave është në pikun e tijë. Elbi në vitin 2019 është mbjellur në rreth 60.000 hektarë. Deri më tani, rreth 90% e sipërfaqeve janë të korrura, me një mesatare prej rreth 3.5 ton / ha. Gruri ishte mbjellë rreth 70.500 hektarë dhe deri tash janë korrur rreth 40% e zonave të mbjella me rendiment mesatar prej rreth 3.6 ton / ha në varësi të rajonit.

Këtë vit, prodhimi i grurit pritet të shkojë nga 240.000 në 250.000 ton ose rreth 4% më i lartë se viti 2017.

Para fillimit të korrjes në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave janë mbajtur takime me grupe të punës nga nënsektoret për drithërat në të cilin anëtarët janë përfaqësues të dhomave të tregtisë, shoqatat bujqësore dhe departamentet e MBPEU. Agjencia për Rezervat e Mallërave javën e kaluar publikoi një njoftim publik për blerjen e 7.165 ton grurë për ti plotësuar nevojat e rezervave të mallrave, e gjithë kjo do të ndikon pozitivisht në tregun e grurit, gjegjësisht në rritjen e çmimit të blerjes së grurit.

Share