MBPEU fillon me nënshkrimin e kontratave për shitjen e tokës bujqësore shtetërore nën serra

20.6.2019 13:00:00


Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e fundit vendosi të miratojë marrëveshjen për shitjen e tokës bujqësore në pronësi të shtetit në të cilat ka të ndërtuara serra dhe objektet ndihmëse për serë ose objekteve në oborr ekonomik.

Në thirrjen e fundit publike, 8 kompani përmbushën kushtet dhe do të nënshkruajnë kontrata me to. Me këtë thirrje pronarët e serave do të jetë në gjendje për të blerë tokën në të cilën është e vendosur serë, dhe e cila aktualisht është në pronësi të shtetit. Në këtë mënyrë do të fitojnë fletë psedimi dhe mund të hyjë në investimet në drejtim të zgjerimit të objekteve,  mund të marrin kredi për rinovimin dhe modernizimin e objekteve.

Ajo që është më e rëndësishme për këtë lloj të prodhimit është se marraj e fletë posedimit do të mundësojë edhe këtyre agrobiznismenëve të konkurrojnë për masat e programit IPARD, të cilat sigurojnë të mbulojë një pjesë të kostos së investimeve në ndërtimin dhe rindërtimin e objetktit. Efekti përfundimtar do të ndihet në tërë bujqësinë, gjegjësisht vetë investimet do të kontribuojnë në rritjen e volumit dhe cilësisë së prodhimit.

Share