Komisioni për ndarjen e tokës bujqësore në një thirrje publike nr. 01/18 miratoi Vendim për ndërprerjen e procedurës

15.3.2019 12:00:00


Në bazë të vendimit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut nr 09-1071 / 2 me datën 08.02.2019, për shpalljen e zgjedhjes së Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe vendimin për zgjedhjet e parakohshme për kryetar të komunave Novosellë Komuna e Ohrit dhe kryetar të komunës së Dibrës nr 09-1072 / 2 nga 08.02.2019, Komisioni për ndarjen e tokës bujqësore në bazë të njoftimit publik nr. 1/18 miratoi një vendim për ndërprerjen e procedurës. Vendimi është shtesë e këtij njoftimi.

Dokumentet për tu shkarkuar

Share