Interesim i madh në thirrjen publike për marrjen me qira të tokës bujqësore deri në 3 hektarë, arriten rreth 300 oferta

12.1.2019 10:12:00


Dje ishte afati i fundit për dorëzimin e ofertave për pjesëmarrje në thirrjen publike për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit deri në 3 hektarë. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, duke e përfunduar ditën e djeshme arritën afër 300 oferta për pjesëmarrje në këtë thirrje. Duke pasur parasysh se disa nga ofertat janë dërguar me postë, pritet të arrijnë edhe më shumë oferta, dhe numri perfundimtarë do të jetë i njohur të martën e javës së ardhshme. Pastaj do të ndiqet vlerësimi i ofertave të pranuara dhe nënshkrimi i marrëveshjeve me fermerët.

Kjo është një thirrje që ndryshe nga reklama që MBPEU i publikon parcellat në dispozicion, tani lejojmë fermerët në qoftë se ata kanë informacion se ku ka një vend të lirë, vullnetarisht të shfaqin  interes, duke përgatitur raportin gjeodezik dhe t’i mbledhin të gjitha dokumentet e nevojshme që kërkohen në thirrjen publike.

Thirrja publike ishte kushtuar për të gjithë tokën bujqësore në vend ose për 34 rajone. Qëllimi i kësaj thirrjeje është që të vihet në veprim në dispozicion e gjith toka bujqësore, veçanërisht ato parcela që nuk janë tërheqëse dhe të cilësisë më të ulët të klasës 4,5,6,7 dhe 8 klasë, e cila mund të përdoret për prodhim.

Me këtë thirrje krijohen kushte të favorshme, të gjithë fermerët të cilët tashmë janë të angazhuar në bujqësi, ata që duan të zgjerojnë prodhimin e tyre, ose për të filluar agrobiznesin, për të nënshkruar një marrëveshje me MBPEU, dhe për të marrë tokë. Në këtë mënyrë, ai do të ndikojë drejtpërdrejt në rritjen e sipërfaqeve të punueshme me tokë bujqësore, në këtë mënyrë edhe prodhimin e produkteve bujqësore. Gjithashtu bën thirrje për dhënien e tokës në bazë të qirasë për të aplikuar për programin IPARD 2, dhe do të kontribuojë në rritjen e numrit të aplikimeve për këtë program.

Toka për të cilën do të nënshkruhet marrëveshje duhet të përdoren për ngritjen e të lashtave, serrave, plantacioneve shumëvjeçare me lajthi, ullinj, dhe të lashtat tjera për një periudh deri në 15 vjet, livadhet për deri në 15 vjet, drunjë me rritje të shpejtë, për ferma të peshqëve, dhe për aktivitete sportive dhe rekreative, dhe turizëm rural.

Share