Se shpejti përfundojnë afatet për thirrjen publike për ndarjen e tokës bujqësore shtetërore në 3 hektarë dhe shpalljen publike mbi 3 hektarë

4.1.2019 10:00:00


Për disa ditë skadon afati për dorëzimin e dokumentacionit të thirrjes publike për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të 3 hektarë për shpalljen publike për dhënien me qira të tokës shtetërore mbi 3 hektarë. Në veçanti, thirrja publike për 3 hektarë afatit për paraqitjen e dokumentacionit është deri në 11.01.2019 vit, ose nga e premtja e ardhshme, dhe shpallja publike për dhënien e tokës bujqësore në pronësi të shtetit mbi 3 hektarë deri në 17.01.2019 vit.

Me thirrjen publike për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit deri në 3 hektarë, MBPEU lejon fermerët në qoftë se ata kanë informacion ku ka një vend të lirë vullnetarisht të interesohen përmes hartimit të raportit gjeodezik, dhe të mbledhin të gjitha dokumentet e nevojshme të parapara me ftesë publike. Fermerët duhet të jenë të kujdesshëm që toka të mos jenë subjekt i denacionalizimit dhe të mos jen dhënë me qira.

Kjo thirrje publike ësht destinuar për të gjithë tokën bujqësore në vend ose për 34 rajone. Qëllimi i kësaj thirrjeje është vendosja në funksionim e të gjithë tokës bujqësore në dispozicion, veçanërisht ato parcela të klasave 4,5,6,7 dhe 8 që mund të përdoren për prodhim. Qëllimi i thirrjes është për të vënë në veprim Pronat e përgjithshme në dispozicion të shtetit, i cili në fund të fundit do të kontribuojë në një rritje të tokës së punueshme dhe të prodhimit bujqësor. Toka e cila do të kontraktohet do të duhet të përdoret për ngritjen e të lashtave, serra, plantacione shumëvjeçare me lajthi, ullinj, të lashtat tjera për deri në 15 vjet, livadhet për deri në 15 vjet pemë në rritje të shpejtë në fermat dhe për aktivitete sportive dhe rekreative dhe turizëm rural.

Share