Ndryshimi i çmimit është vetëm për një lloj të bukës , do të ndërhyhet në qoftë se rriten edhe çmimet e llojeve të tjera të bukës

5.12.2018 10:00:00


MBPEU informojnë publikun se ndryshimi në çmimin e bukës i referohet një lloj të bukës dhe korrigjime kanë bërë 3 kompani në Shkup prodhues të bukës, dhe një në Tetovë, si vendim të vetëm të firmave. Deri në këtë moment kompanitë e mëdha nuk e kanë rritur çmimin e bukës.

Të gjitha informatat e tjera janë manipulime të ashpra me publikun. Në qoftë se ka një rritje drastike e çmimeve të llojeve të tjera të bukës, të cilat do të ndikojnë në rritjen e standardeve të jetesës, MBPEU menjëherë do të ndërhyrë përmes Agjencionit për mallrat rezervë, të cilët pas korrjes bëjnë furnizimin publik prej 13.000 ton grurë. Në këtë mënyrë, do të ndërhyjë në treg për të stabilizuar çmimin e bukës.

Grupi nënsektorial brenda Ministrisë së Bujqësisë tashmë bën analiza, monitorojnë situatën e tregut, këtë javë do të mbajë një takim me fermerët e prodhuesve të grurit dhe të mullisëve.

Gruri është një prodhim me burs, dhe çmimi është diktuar nga tregu botëror i bursës. Vitin e kaluar dhe këtë vit për shkak të ndryshimeve klimatike ka pasur rendimentet më të vogla, të cilat kanë shkaktuar munges të grurit, dhe rritjen e çmimit të grurit dhe miellit, e cila mund të jetë një arsye që disa kompani kanë vendosur për të rritur çmimin e një lloji të bukë nga 15 në 18 denarë.

Para fillimit të korrjes MBPEU ka prezantuar një sërë masash për të mbështetur prodhimin e grurit dhe të industrisë së mullirit, si dhe më shumë blerjen e grurit vendorë.

Dhënia e një subvencion prej 1 denari për kilogram të  grurit vendorë të blerë për mullisët, me qëllim për ta inkurajuar prodhimin dhe blerjen e grurit vendorë. Kjo masë inkurajon prodhimin e kontratave dhe përmirëson konkurrueshmërinë e industrisë së mullinjve në vend.

Rritja e zonave minimale të regjistruar për të marrë shumën e plotë nga subvencionet e programuara për kulturat bujqësore, duke përfshirë edhe grurin. Kjo është në qoftë se deri më tani ata kanë marrë 100 për qind nga subvencionet, të cilët kanë paraqitur nga 0.3 deri në 10 hektarë. Tani për këtë kategori të fermerëve do të paguhet 100 për qind të subvencioneve për zonat e raportuara deri në 20 hektarë.

Shuma e subvencioneve për sipërfaqet e paraqitura mbi 100 hektarë, në vend të 10 për qind e subvencionit do të jetë 20%. Gjithashtu, menjëherë pas përfundimit të korrjeve Agjencioni për Rezervë të Mallrave ka publikuar një njoftim publik për furnizim me 13.000 ton grurë vendorë, që ka kontribuar në rritjen e blerjes së kokrres së bukës, të grurit vendorë.

Share