Nikolovski: Ne jemi të angazhuar fuqishëm në zhvillimin e prodhimit organik

19.10.2018 15:54:00


Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Lupço Nikollovski sot mori pjesë në ngjarjen mbyllëse të organizuar nga Ambasada e Zvicrës, së bashku me ambasadorin e Zvicrës në Maqedoni, Sibil Zuter Tehada.

"Politikat dhe masat e ministrive të qeverisë dhe linjës me qëllim për të rritur prodhimin organik, dhe ngritjen e vetëdijes publike për rëndësinë e kësaj industrie në konsumin e përgjithshëm njerëzor. Për këtë qëllim, përmes Programit për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë, ne ofrojmë masa që do të inkurajojnë zhvillimin e prodhimit organik. Subvencionet për prodhimin organik primar prej 61 milion denarë këtë vit janë rritur në 81 milion denarë. Mbështetja në varësi të kulturës organike është deri në 100 përqind më e lartë se subvencionet për prodhimin konvencional” tha Nikollovski.

MBPEU kohët e fundit ka vënë në funksion Regjistrin e prodhuesve organik. Ai ka një rol të rëndësishëm për të rritur besimin e konsumatorëve në sistemin e prodhimit organik për bashkëpunim midis prodhuesve të certifikuar organik, tregtarëve dhe përpunuesve të produkteve organike.

Paralelisht, MBPEU po punon intensivisht në promovimin e produkteve organike maqedonase dhe motivimin e fermerëve të rinj për t'u përfshirë në këtë sektor. Kështu, në thirrjen e re për mbështetje financiare të 10,000 eurove të pakthyeshme për fermerët e rinj nga Programi i Zhvillimit Rural, ata që do të vendosin të merren me prodhimin organik do të kenë përparësi.

Në mënyrë që të rritet prodhimi organik, një njoftim për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore do të shpallet së shpejti, deri në 3 hektarë, në të cilën prodhuesit organikë do të kenë përparësi. Maqedonia është në një fazë të avancuar të përafrimit me rregulloret evropiane në fushën e bujqësisë organike, e cila ishte vlerësuar edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian.

Përmes projektit "Konsolidimi i organizmave të trupit sertifikues organik" të - "KonsSert.  Zvicra e ka mbështetur trupin maqedonase për çertifikim organik, Biosert Ballkan, për të futur dhe për të ruajtur akreditimin për organet e kërkuara ndërkombëtare,  dhe sherbime të tjera certifikuese.

 Ky projekt kontribuoi ndjeshëm në zhvillimin e bujqësisë organike, dhe në përmirësimin e aksesit të eksportuesve organikë nga Maqedonia në tregjet ndërkombëtare. Qëllimi i saj përfundimtar është për të zvogëluar varfërinë e fermerëve të vegjël dhe të mesme në Evropën Lindore, duke nxitur tregtinë me produkte të certifikuara organike dhe për të lehtësuar aksesin në fermerët organike në tregun evropian dhe zviceran.

Share