Regjistri i ri i operatorëve organik prej sot është në dispozicion për konsumatorët

28.9.2018 15:49:00


Sot në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave u promovua Regjistri i ri i operatorëve organik. Nëpërmjet këtij Regjistri konsumatorët kanë mundësi për të marrë informacion të sakta për të gjitha organet prodhuese të certifikuara, tregtarët, furnizuesit dhe përpunuesit e produkteve organike, dhe përmes informacionit publikut dhe direkte të vijnë në kontakt me ata.

"Si qeveri, ne kemi një detyrim për të garantuar për qytetarët që produktet qe janë blerë janë të certifikuara si organe prodhuese, diçka që deri tani ka qenë një pengesë e madhe për zhvillimin e mëtejshëm të prodhimit organik. E gjithë kjo hapi hapësirë ​​për manipulimin e tregut. Regjistri i ri i prodhuesve organik besojnë do të lejojë një bashkëpunim më të lehtë dhe më të drejtpërdrejtë në mes të prodhuesve, tregtarëve dhe përpunuesve dhe rritjen dhe shtrirjen e bashkëpunimit të tyre. Kjo do të rrisë besimin e konsumatorit në sistemet e prodhimit organik në publikimin Makedonija. Me informacionit nga regjistri i operatorëve organike, ministria vazhdon politikën e transparencës dhe të hapur ndaj qytetarëve dhe zbatimin e praktikave më të mira nga Evropa në politikat kombëtare, "tha ministri Nikollovski.

Në regjistër janë të përfshirë 654 operatorë të certifikuar për prodhime organike, të gjitha llojet e frutave, perimeve, llojet e blegtorisë, bletarisë, drithërave, bimëve mjekësore dhe aromatike, produkte të egra, si dhe produkte të përpunuara nga këto prodhime. Si do të ndryshojë situata, ashtu do të përditësohen edhe të dhënat në regjistër.

Nikollovski tha se MBPEU, i kushton vëmendje të konsiderueshme për zhvillimin e bujqësisë organike në Maqedoni, dhe interesi i konsumatorëve për blerjen e produkteve organike në vitet e fundit është rritur ndjeshëm. Këtë vit ministria njoftoi dhe filloi zbatimin e masave të reja për të mbështetur prodhimin organik, dhe në disa nga masat ekzistuese. Kriteret e futura për prodhuesit organikë do të kenë një avantazh në procesin e aplikimit. Thirrja e re për mbështetje financiare nga mjetet e pa kthyeshme prej 10.000 euro për fermerët e rinj, ata që vendosin të mirren me prodhimin organic, do të ketë një avantazh në krahasim me aplikantët e tjerë. Në mënyrë që të rritet prodhimin organik, së shpejti do të shpallet për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore në 3 ha, në të cilën përparesi do të kenë prodhuesit organik.

Ministria punon intensivisht në promovimin e produkteve organike maqedonase në panaire ndërkombëtare. Me pjesëmarrjen e panairit më të madh tregtar për prodhimin organik në botë Biofaks dhe saemi për bujqësi "Agra" në Slloveni. Prodhuesit organike maqedonas kishin mundësinë ti paraqesin produktet e tyre para blerësve ndërkombëtare dhe partnerë të mundshëm.

Si rezultat i kësaj politike në vazhdimësi arrihen kontratat për eksport, që është dëshmi e cilësisë dhe e vecanta e prodhimit organik Maqedonas. Ministri Nikollovski falënderoi Programin Zviceran IME për rritjen e tregut në procesin e hartimit të regjistrit, si dhe mbështetjen e përgjithshme të Agjencionit Zviceran për Zhvillim dhe bashkëpunim në bujqësi.

Ngjarja e sotme u ndoq edhe nga Zëvendës Shefi i Misionit në Ambasadën Zvicerane në Maqedoni, Stefan Tomazhan.

Share