MBPEU punon në masat intervenuese për mollën

3.10.2018 15:49:00


Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave vazhdimisht monitoron situatën e tregut, prezanton masa të reja dhe ndërhyrëse, me qëllim që të ofrojë kushte më të mira pune për të gjithë pjesëmarrësit në agro-sektor, duke përfshirë edhe pemtarinë.

Për shkak të rreziqeve të motit këtë vit, është regjistruar një sasi më e madhe e mollës industriale, e cila nuk mund të përpunohet tërësisht në kapacitetet përpunuese. Për ta rregulluar këtë situatë dhe për të arritur një ekuilibër tregu, MBPEU ka përgatitur një masë intervenuese që do të diskutohet në seancën e ardhshme të qeverisë dhe finalizimin deri në fund të kësaj jave.

Përmes Programit të Zhvillimit Rural, MBPEU gjithashtu parasheh mbështetje për kapacitetet përpunuese, me qëllim që të sigurojë më shumë hapësirë ​​për blerjen e produkteve dhe eksporteve nga vendi.

Në Programin për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë për vitin 2017, subvencionet për mbajtjen e pemëve frutore janë rritur me 10%. Këto subvencione këtë vit janë rritur me 20 përqind për fermerët me potencial zhvillimi.

Share