Nikollovski: Këtë vit ne po përqendrohemi tek fermerët e rinje, që nga sot do të mund të aplikojnë për mbështetje financiare nga 10,000 euro të pakthyeshme

19.9.2018 15:03:00


Fermerët e rinjë deri në 40 vjet nga sot do të  mund të aplikojnë për mbështetje financiare nga grantet 10,000 euro për investime në pajisje për përpunimin e produkteve bujqësore dhe produkteve shtazore, dhe hapjen e agrobiznesit të tyre, theksoi Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Lupço Nikollovski , i cili sot është në takime me qytetarët në rajonin e Kavadarit.

Ministri Nikollovski theksoi se masa është nëpërmjet Programit të Zhvillimit Rural për 2018, dhe këtë vit ka ndryshime në kriteret për t'i dhënë mundësi fermerëve të rinjë të papunë.

Në veçanti, më shumë pikë në aplikim do të kenë ata të rinjë që janë të papunë për më shumë se dy vjet, si dhe anëtarë të rinjë të kooperativave bujqësore. Gjithashtu, për herë të parë këtë vit, përparësi i jepet të rinjëve që janë të interesuar për të filluar apo kanë të bëjnë me bagëti, kështu që thirrja e re për të mbështetur dhe furnizimin e bagëtive të importuara apo të organizatave të njohura, dhe investimet në pajisje. Para miratimit të aplikacioneve, të papunët, fermerët e regjistruar dhe ata që kanë një aplikim të duhur do të kenë prioritet.

"Lajmërimi është shpallur sot dhe do të zgjasë për 30 ditët e ardhshme. Këtë vit, sipas kritereve, ne jemi duke u përqendruar tek të rinjtë që ne do ti mbështesim me 10 000 euro të pakthyeshme. Preferenca u jepet personave të papunë për më shumë se dy vjet, anëtarët e kooperativave bujqësore, ata që duan të investojnë në blegtori dhe të rinjtë që janë të angazhuar në prodhimin organik.

Se kjo masë do të kontribuojë në rritjen e bagëtive, investimet në prokurimin e pajisjeve për aktivitete pas-vjeljes, investimet në pajisje për përpunimin e produkteve bujqësore dhe prejardhjen e kafshëve. Pres interesim të madh të fermerëve të rinjë, të cilët gjithmonë do të kenë mbështetjen e qeverisë "Tha Nikollovski.

Vitin e kaluar u nënshkruan 424 kontrata me fermerë të rinjë, të cilët morën nga 10,000 euro të pakthyeshme. Paratë e akorduara ishin pjesërisht të destinuara për prokurimin e mekanizimit bujqësor dhe për investime në objekte prodhuese. Nikollovski tha se paralel me MBPEU dhe Agjencia e Pagesave kanë filluar masat e procesit të akreditimit për infrastrukturën publike rurale nëpërmjet programit IPARD, e cila është dedikuar komunave.

"Këto janë 10 milionë euro shtesë për të cilat komunat do të jenë në gjendje të konkurrojnë në fillim të vitit të ardhshëm. Komuna e Kavadarit tashmë i shfrytëzon burimet financiare nga fondet evropiane, deri tani në vlerë prej rreth 4 milion euro. Antarësimi në NATO dhe BE-ja është i rëndësishëm, sepse ajo do të rrisë mbështetjen financiare përmes fondeve evropiane për komunat, të cilat do të kontribuojnë në përmirësimin e standardit jetësor dhe ruajtjen e të rinjëve në vendin tonë ", tha Nikollovski. Gjatë vizitës në këtë rajon. Nikollovski vizitoi edhe punktet për  blerjen e rrushit.

Gjatë ditës do të ket takime me vreshtarët, me  të cilët do të diskutojnë për të korrat aktuale dhe blerjen e rrushit, për masat qe do ti marrë Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe ekonomisë së ujrave për zhvillimin e agro sektorit, si dhe përfitimet që do të kenë fermerët nga anëtarësimi i Republikës së Maqedonisë në NATO dhe BE.

Share