Nikollovski: Anëtarësimi në NATO dhe BE do të garantojë ushqim të sigurt për qytetarët dhe mirëqenien e kafshëve

24.9.2018 15:02:00


Mjekësia veterinare si një disiplinë ka një rëndësi të madhe për shëndetin e kafshëve dhe sigurisë së ushqimit, per ate edhe Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në bashkëpunim me Agjencionin për Ushqim dhe Veterinari janë  duke punuar intensivisht në përmirësimin e mirëqenies së kafshëve dhe sigurimin e ushqimit për qytetarët , gjithashtu ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave Ljupço Nikollovski, i cili mori pjesë në Takimin e 5-të të Kongresit Ndërkombëtar të grupit “BET- grupa e Stambollit” dhe Takimi I 8-të  ndërkombëtar shkencor "Ditët e Mjekësisë Veterinare 2018", i cili u mbajt dje në Ohër. Nikollovski tha se në përmbushjen e të gjitha objektivave për zhvillimin e mjekësisë veterinare, shumë e rëndësishme është pjesëmarrja e Shkencës dhe Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, si një institucion i mendimeve të ekspertëve të cilëve kanë një rol të rëndësishëm në formësimin e politikave të ardhshme për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve, mirëqenies dhe riprodhimin e kafshëve, si dhe shëndetin publik dhe sigurinë e ushqimit.

"Njohja e masave në fushën e mjekësisë veterinare, të marra nga Komisioni Evropian konferencën e fundit ndërkombëtare mbi" sëmundjet Ndërkufitare të kafshëve në Evropë ", e cila u mbajt kohët e fundit në Bruksel. Komisioni Evropian vlerësoi Maqedoninë për masat që po ndë rmarrim dhe që përputhet më së shumti me rregullativat evropiane.

Mirnjohje të  veçantë si shtet, kemi marrë në mënyrën e zbatimit, mbrojtjen dhe për politikën në paraqitjen e së mundjes së  lëkurë jazlesta në vitin 2017, e cila për ne është dëshmi se ne jemi në rrugën e duhur. Maqedonia tashmë ka krijuar një sistem për informacion dhe zbulimin e hershëm, dmth i kemi prezantuar programet e monitorimit për të zbuluar këto sëmundje, trajnim me kultivuesit dhe udhëzimet e lëshuara për publikun ", tha ministri Nikollovski.

Përveç kësaj, Nikolovski theksoi se kjo periudhë kur vendi është në prag të anëtarësimit në NATO dhe BE, së bashku me AUV intensivisht po punojmë në harmoni me rregullat e BE-së në këtë fushë, dhe hyrja në  NATO dhe BE do të thotë siguri edhe më të madh në drejtim të sigurinë e ushqimit për njerëzit dhe mirëqenien e kafshëve. Në konferencë ishte i pranishëm edhe drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Zoran Atanasov, i cili prezantoi aktivitetet që FAF ndërmerr në fushën e mjekësisë veterinare. Dekani i Fakultetit të Mjekësisë Veterinare në NS Lazo Pendovski prezantoi hulumtimet shkencore dhe projektet në të cilat fakulteti punon,  të cilat në masë të madhe ndikojnë në avansimin e mjekësisë veterinare. Këtë vit në konferencë morën pjesë shumë ekspertë të huaj që paraqitën punimet e tyre shkencore në këtë fushë.

Share