Nikollovski: Çdo investim në rininë është një investim në të ardhmen e këtij vendi

22.9.2018 14:57:00


Investimi në fermerëve të rinj si drejtues në sektorin e bujqësisë është i një rëndësie të madhe MBPU, tha Ministri Lupço Nikollovski në  Panairin për fermerët e rinj, i cili sot mbahen në Sveti Nikollë. Brenda suazave e saemit Ministri Nikollovski i dha një pllakatë fermerit të rij më  të suksesshëm.

- Qëllimi është me vetë  afirmimin të kontribuojnë në rritjen e shfrytëzimit të kapaciteteve të veta natyrore të potencijali natyrore të fondeve në dispozicion. Në fund ti angazhojmë  dhe afirmojmë  fermerët e rinj të agrobiznesit të rinj dhe këtu jemi në Qeveri për t'i mbështetur vazhdimisht ata, tha Nikolovski.

Në këtë drejtim, Agjencia për mbështetje financiare, shpalli thirrjen për mbështetje financiare mjete te pakthyeshmeprej rreth 10,000 EUR për fermerët e rinj, me theks të veçantë në ata të rinjtë që janë të papunë për më shumë se dy vjet dhe anëtarët e rinj të kooperativave bujqësore.

Prioritet këtë herë iu është dhënë për të rinjë ve që mirren ose dëshirojnë të fillojë të punojë me bagëti, kështu që thirrja e re do te jetë  për të mbështetur blerjen e bagëtive të importuara apo të organizatave të njohura.

Përveç kësaj, të rinjtë të cilët janë të angazhuar ose duan të fillojnë prodhimin organik janë në krye të listës, qoftë bujqësor apo bagëtor. MBPEU kë të  vit pë r herë  të  parë mbështet financiarisht 32 manifestime në nivel lokal që do të organizojë promovimin e ushqimit të Maqedonisë, traditës, kulturës, zhvillimit rural, turizmit. Me ndihmë financiare prej 2,000 eurove, MBPU mbështeti Panairin e Fermerëve të Rinj në Sveti Nikollë, organizuar nga Rrjeti i Fermerëve të Rinj.

Me hyrjen në BE hyjmë në treg me 500 milionë konsumatorë. Kjo do të thotë heqja e barrierave doganore dhe hapja e mundësive të pakufizuara për fermerët e rinj. Hyrja në NATO do të thotë mbështetje më të madhe financiare nga fondet evropiane, që do të ndihmojnë për të hapur agrobiznesin vet, përvoja të reja dhe pë rdorimin e  e teknologjive moderne. Bujqësia do të bëhet një nga degët themelore bazë në të cilën do të bazohet rritja e ardhshme ekonomike në Maqedoni. Fermerët e rinj kanë një rol kyç në arritjen e këtij qëllimi dhe ne, si Qeveri, do të jemi mbështetja juaj në çdo hap.

Share