Hapja e dy objekteve për inspektimin fitosanitar dhe veterinar në vendkalimin kufitar Bllacë garanton përmirësimin e sigurisë së ushqimit

25.9.2018 14:50:00


Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev, së bashku me Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Lupço Nikollovski, ambasadorin e Bashkimit Evropian në Maqedoni, Samuel Zhbogar dhe drejtorin e Agjencionit për Ushqim dhe Veterinari Zoran Atanasov, sot zyrtarisht i kanë  hapur objektet për kontrollim veterinarë dhe fitosanitar në vendkalimin kufitar Bllacë. Ndërtimi i këtyre dy objekteve financohet dhe zbatohet përmes Programit IPA 2 për vitin 2015 të Bashkimit Evropian. Projekti ka vlerë rreth 790 mijë euro. Në ceremoninë e hapjes së objekteve, kryeministri Zoran Zaev shprehu mirënjohjen ndaj Bashkimit Evropian dhe Delegacionit të Evropës në vend dhe tha se projekti ka rëndësi të madhe, por veçanërisht e vlefshme është se kjo mbështetje për qytetarët e vendit tonë është një tjetër kontribut fisnik nga aksionet e BE-së - miqësia dhe mbështetja për aspiratat tona, anëtarësimi në Bashkimin Evropian.

Kushtet e punës dhe pajisjet më moderne teknologjike do të sigurojë në kohë dhe me cilësi implementimin e kontrolleve për ngarkesat e importuara ose në transit në Republikën e Maqedonisë përmes këtij kalimi kufitar, sipas standardeve më të reja të BE-së, në interes të shëndetit dhe të qytetarëve.

"Çdo arritje e përbashkët është e rëndësishme, dhe miqësia që dëshmojnë çdo ditë është e inkurajuar me forcë dhe inkurajim se ne jemi në rrugën e duhur dhe që ne po veprojmë në mënyrë të drejtë. Me caktimin e datë s për negocim të caktuar për në qershor të vitit të ardhshëm, qeveria ka hyrë në një proces me sinqeritet dhe vendosmëri për të treguar se ne do të përballemi me çdo sfidë deri atëherë dhe që do të japim rezultate. Ky proces përfshin reforma të mëtejshme që vazhdojnë të kenë mbështetje përmes programit IPA, si pjesë e procesit të përgjithshëm të përgatitjes për anëtarësimin e ardhshëm të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian " tha kryeministri Zoran Zaev.

Ministri Nikollovski tha se ndërtimi i dy objekteve është një hap përpara në afrimin me Bashkimit Evropian, duke përmbushur standardet më të larta në fushën e tregtisë dhe sigurisë ushqimore dhe shëndetin e bimëve.

"Ne po zhvillojmë zhvillimin e politikës kombëtare të menaxhimit të integruar të kufijve duke marrë parasysh zhvillimin e ekonomisë në përputhje me nevojat e komunitetit të biznesit. Puna e vazhdueshme në përshtatjen e sektorit të bujqësisë me standardet evropiane të modernizuara në mënyrë që të plotësojnë standardet më të larta për sigurinë e ushqimit, shëndetit të bimëve dhe përmbushjen e standardeve mjedisore si një nga prioritetet e Unionit. Duke modernizuar prodhimin dhe tregtinë, ne rrisim konkurrencën e ekonomisë në tërësi ", tha ministri Nikollovski. Ambasadori i BE në Maqedoni, Samuel Zhbogar ka thënë se lëshimi në përdorim të këtyre objekteve për inspektim kufitar, është një prioritet për sigurinë e ushqimit për qytetarët.

Drejtori i AFV, Zoran Atanasov, shpjegoi se objektet janë projektuar dhe ndërtuar në përputhje me standardet më të larta dhe të miratuara nga shërbimi i inspektimit i Bashkimit Evropian. Inspektorëve kufitarë veterinarë dhe fitosanitarë u sigurohen kushte për kryerjen e detyrave të tyre ditore në kushte të përshtatshme dhe në përputhje me standardet e BE-së.

Share