Fondet e reja për fermerët të cilët kanë rinovuar potencialin gjenetik të kopeve, kanë ngritur fruta dhe vreshta të reja

1.9.2018 13:38:00


Prej sot e deri në fund të këtij muaji, të gjitha fermat bujqësore të cilat janë të regjistruara në regjistrin e fermave bujqësore, do të mund të aplikojnë për marrjen e mjeteve nga Programi për mbështetje financiare dhe zhvillimit rural, pra nga "Masa 121 Investimet në modernizimin e fermave bujqësore. "

Për këto fonde mund të aplikojnë të gjithë fermerët të cilët nga 1 janari e deri më 30-të shtator të vitit 2018-të e kanë rritur bagëtinë, kanë formuar një tufë të re, kanë ngritur fruta të reja, kanë mbjellur vreshta, kanë mbjellur bimë shumëvjeçare aromatike si (facelija, Evodisë dhe akacie) në sipërfaqe të reja.

Gjithashtu, nga këto mjete fermerët do të jetë në gjendje të mbulojnë gjysmën e investimi të blerë origjinal ose hybrid,  mëshqerra të pedigruara (me përjashtim të racës Busha), ndërsa pranohen edhe shpenzimet për prokurimin e  mashkullit pedigriran, dhe femra mbarështimit të deleve, dhive, origjinale ose derra gjysmë-race ( boars ose nizimki) origjinalet ose hibridet të importuara ose me origjinë nga organizata të njohura në përputhje me ligjet për bagëtinë.

 Drejtori i Agjencisë për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Nikollce Babovski thotë se:

"Për Masën 121, mbështetje financiare paguhet në bazë të parimit të bashkëfinancimit të investimeve të kryera dhe të paguara nga përfituesi në shumën prej 50 deri 75 për qind më shumë se vlera e shpenzimeve të miratuara të pranueshme për investime.

Për ngritjen e hardhive, frutave dhe perimeve te reja shumevjeçare, të lashtat shumëvjeçare të bimëve aromatike dhe florës mjaltë (facelija, Evodisë dhe akacie) në siperfaqe të reja kanë të drejtë deri në 2.500.000 denarë.

 Për ata që do të aplikojnë për kthim të mjeteve për furnizim të bagëtive të importuara ose me origjinë nga organizata të njohura në përputhje me Ligjin mbi bagëtinë, me kosto të pranueshme për shfrytëzuesin është deri në 6.500.000 denarë. "

Share