Hoxha dhe Bekteshi në "Ditën Botërore të Vranecit": Industria e verës ka potencial të madh eksportues, me promovim më të madh vera vendore do të bëhet e njohur në tregjet botërore

5.10.2020 15:00:00


Në kremtimin e "Ditës Botërore të Vranecit" ku u promovua një broshurë për promovimin e industrisë së verës në Maqedoninë  e Veriut, ministri i Bujqësisë Arijanit Hoxha përgëzoi të gjithë prodhuesit e verës, si dhe të gjithë kultivuesit e rrushit të llojit Vranec.

"Mbajtja e një ngjarjeje të tillë siguron njohjen e verës së llojit Vranec dhe qëllimi është ta vendosim atë në një kategori më të lartë çmimi, që për prodhuesit do të thotë pozicionim më i mirë i tregut dhe të ardhura më të larta. Njohja e Vranec-it ka të bëjë me njohjen e zonave ku prodhohet, dhe kështu kontribuon në ofertat turistike dhe mirëmbajtjen e zhvillimit të zonave rurale si dhe njohjen e plotë të vendit tonë. Si një shtet anëtar i ardhshëm i Bashkimit Evropian, ne duam të dërgojmë një mesazh duke mbajtur Ditën Botërore të Vranecit se ne jemi veçanërisht krenarë për prodhuesit e rrushit të verës dhe prodhuesit e verës, sepse ne jemi të sigurt se do të njihet cilësia e mirë e verës së Maqedonisë Vranec. " theksoi Hoxha.

 "Duke qenë se jemi në një krizë ekonomike të shkaktuar nga pandemia Covid 19, promovimi i verës vendore jashtë shtetit mund të përdoret si një mundësi për të pushtuar tregje të reja. Një nga produktet tona strategjike bujqësore të eksportit është vera, dhe Ministria e Ekonomisë në periudhën e ardhshme ka siguruar masa për të mbështetur shoqatat e klasterëve përmes të cilave kompanitë mund të hyjnë bashkërisht në tregjet e huaja. Kjo do të jetë një shtysë shtesë për rritjen e shkëmbimit tregtar, veçanërisht për rritjen e eksportit vendor" deklaroi Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi.

Ministri falënderoi shoqatën "Verërat nga Maqedonia" për bashkëpunimin e vazhdueshëm në promovimin e industrisë së verës në Maqedoni.

"Verëra nga Maqedonia është një shembull i një klasteri të suksesshëm, i cili inkurajon bashkëpunimin e prodhimit të verës, duke punuar në mënyrë aktive në ofertën e tyre konkurruese, njohjen, promovimin dhe rritjen e eksportit. Ministria e Ekonomisë përmes Programit për Konkurrencë, Inovacion dhe Sipëmarrësi për vitin 2019 ka ndarë 788,436 denarë (12,800 euro) mbështetje financiare për aktivitetet e klasterit të Verërat nga Maqedonia për prodhimin e materialeve promovuese për industrinë e verës në Maqedoni, " ceku Bekteshi.

Përgatitja e broshurës për promovim të industrisë së verës në Republikën e Maqedonisë mbështetet nga Ministria e Ekonomisë përmes Programit për Konkurrencë, Inovacion dhe Sipëmarrësi.

 

Share